Začasna raba praznih prostorov

0
158

Pri Mreži za prostor je izšla publikacija, ki na podlagi analize uspešnih praks ter lastnih izkušenj popisuje aktivnosti za spodbujanje začasne rabe.

V številnih slovenskih mestih se pojavljajo želje po revitalizaciji mestnih središč.
Prazni prostori nižajo atraktivnost mestu, slabšajo izgled z neurejenostjo in neosvetljenostjo izložb, zmanjšujejo pritok ljudi v mesto, na račun omenjenega se znižuje splošna varnost in povečuje vandalizem, dolgoročno pa pada vrednost vsem nepremičninam v izpraznjenih mestnih jedrih.

Vsebina na strani Začasna raba praznih prostorov se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/prostor/urbani_razvoj/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI