Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil

0
124

Že zaradi pandemije virusa SARS-CoV 2 so se naročniki in ponudniki soočali s spremenjenimi okoliščinami, ki so od njih terjala drugačna ravnanja v postopkih javnega naročanja oziroma spremembe pogodb o izvedbi javnega naročila. Po izbruhu vojne v Ukrajini pa je na trgu nastala situacija, ko se naročniki soočajo z zahtevki po dvigu cen, podaljšanju rokov dobave, zamenjavi blaga, vključitvi podizvajalcev in podobno.

Četudi je znana vsesplošna dražitev in je soočanje z naštetimi primeri pogosto, pa morajo naročniki pristopiti nasproti izvajalcem, upoštevajoč veljavno zakonodajo, predvsem Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je specialni zakon napram ostali zakonodaji.

Na izobraževanju bodo podani napotki o tem, kako pravilno pristopiti k novonastalim razmeram:

  • Zamuda pri dobavi – ali se lahko pogodba spremeni?
  • Podaljšanje veljavnosti pogodbe – kdaj in kako? Kateri dokumenti morajo spremljati morebitno podaljšanje veljavnosti pogodbe?
  • Zaračunavanje pogodbenih kazni – kdaj in kako?
  • Dvig pogodbenih vrednosti – kaj sploh  dopušča 95. člen ZJN-3?
  • Kako v primeru, da je bila določena fiksna cena za dobavo blaga/storitev?
  • Kako naj v bodoče naročniki vključijo varovalke zaradi izrednih dogodkov?
  • Kako vključiti revizije/opcije v javno naročilo?

Predavala bo Milena Basta Trtnik, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z večletnim delovanjem v okviru svetovalnega podjetja, ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Zakon o javnem naročanju
9.30 – 10.15 Zamuda pri dobavi, podaljšanje veljavnosti pogodbe, zaračunavanje pogodbenih kazni
10.15 – 10.30 Odmor
10.30 – 11.45 Dvig pogodbenih vrednosti, vključitev varovalk zaradi izrednih dogodkov ter revizije/opcije v javno naročilo
11.45 – 12.00 Odmor
12.00 – 13.15 Praktični primeri, vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

Vsebina na strani Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here