Vabilo za občine: načrtujmo skupaj zdravo mesto!

0
45

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, vabi k sodelovanju občino, ki bi želela tekom letošnjega leta izdelati lokalni načrt hodljivosti in postaviti hojo v središče svojih prizadevanj za javno zdravje in kakovost bivanja.

S tem vabilom, iščemo občino, ki želi izboljšati pogoje za hojo v svojem okolju in tako poskrbeti za zdravje prebivalcev in za kakovost njihovega bivanja. Za ukrepanje resnično motivirani občini izvajalec programa Inštitut za politike prostora – IPoP, skupaj s partnerjem CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, ponuja podporo pri pripravi lokalnega načrta hodljivosti.

Skupaj bomo opredelili območje obravnave, proučili razmere in izdelali predlog lokalnega načrta hodljivosti ter promovirali koristi hoje za prebivalce in lokalno okolje. S pripravo načrta hodljivosti občina ustvarja infrastrukturo za aktivno mobilnost in javno zdravje lajša/omogoča prebivalcem hojo po vsakdanjih opravkih in promovira zdrav način bivanja.

Zdravstvene koristi hoje so eden od razlogov za to, da postaja hoja vse bolj priljubljena prometna praksa. Spremembe potovalnih navad zahtevajo tudi spremembe razmer v prometu in prostoru.

Da bi bili pri tem uspešni morajo lokalni akterji k urejanju pešpoti v lokalnem okolju pristopiti povezano. Povezovanje pri načrtovanju peš poti se lokalni skupnosti obrestuje na več načinov. V osnovi tako, da so novo načrtovane peš povezave in ureditve res dobro usklajene s potrebami prebivalcev in prostorskimi možnostmi, hkrati pa tudi tako, da prebivalci po sodelovanju ostanejo povezani med sabo, kar prispeva tako k njihovemu dobremu počutju kot k njihovi sposobnost za reševanje različnih skupnih nalog in problemov.

Program sodelovanja bo potekal od pomladi do pozne jeseni 2020, v prihodnjih letih bomo k sodelovanju povabili še dve občini.

Za sodelovanje bo izbrana občina, ki bo posredovala najbolj prepričljivo predstavitev.

Od zainteresirane občine pričakujemo, da bo:

 • pripravljena takoj pričeti z delom,
 • imenovala za sodelovanje pristojno osebo,
 • oblikovala delovno skupino na ravni občine,
 • posredovala pri oblikovanju lokalnega partnerstva,
 • predstavila ključne kazalnike zdravja v občini, ki jih želi izboljšati z načrtovanjem hodljivosti okolja,
 • predstavila svoj pogled na vlogo hoje v razvoju naselja,
 • posredovala potrebne vhodne podatke o stanju v prostoru in druge informacije za delo.

Prednost pri izboru za sodelovanje bodo imele občine, ki:

 • imajo izdelano Celostno prometno strategijo,
 • so povezane v Slovensko mrežo zdravih mest,
 • se nahajajo na vzhodnem delu Slovenije,
 • imajo do 20 000 prebivalcev.

V primeru več izenačenih ponudb, bodo o izboru odločali podatki o zdravju občine, predvsem tisti o telesnem fitnesu in prekomerni prehranjenosti otrok ter o srčno žilnih boleznih in sladkorni bolezni.

Rezultati sodelovanja bodo uporabljeni za promocijo:

 • hoje kot zdrave in za lokalno okolje vsestransko koristne prometne prakse
 • načrtovanja hodljivosti in urejanja prostora za zdravje
 • hodljivosti slovenskih naselij.

Kaj pridobi občina s sodelovanjem?

 • predlog lokalnega načrta hodljivosti, z okvirno investicijsko oceno ukrepov
 • strokovno svetovanje pri načrtovanju ukrepov in rešitev za izboljšanje hodljivosti
 • Vključevanje in povezovanje lokalnih akterjev.

Prijavnica za sodelovanje je dostopna tukaj.

Odzive občin pričakujemo do 27. marca 2020. O izboru bomo javno poročali 7. aprila 2020.

Komisija bo sestavljena iz predstavnikov IPoP in Ministrstva za zdravje.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto je del prizadevanj IPoP – Inštituta za politike prostora za spodbujanje hoje kot aktivne oblike mobilnosti ter ustvarjanja zdravega bivalnega okolja. Pri izvajanju programa sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.
www.aktivnovsolo.si

The post Vabilo za občine: načrtujmo skupaj zdravo mesto! appeared first on IPoP – Inštitut za politike prostora.

Vsebina na strani Vabilo za občine: načrtujmo skupaj zdravo mesto! se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI