Četrto srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine...

V sredo, 18. novembra 2020 je potekalo četrto spletno srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. ...

Seminar Zagotavljanje univerzalne dostopnosti v odprtem prostoru

Kakšen je univerzalno dostopen javni prostor? Kaj zahteva gradbeni zakon in kako to v praksi na najboljši možen način tudi uresničujemo? Skupaj z Dostopom,...

Izdelava stanovanjske strategije Občine Bohinj

Občina Bohinj se sooča s porastom turizma na eni in potrebno po dostopnih stanovanjih na drugi strani. Prazne nepremičnine in novogradnje se večinoma napolnijo...

Za stanovanjske zadruge

V Sloveniji postajajo stanovanja vse bolj nedostopna, s čimer se krši človekova pravica do ustreznega bivališča.  Stanovanjski fond je dotrajan, primanjkuje neprofitnih stanovanj, 30...

Tretje srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine

V sredo, 11. novembra 2020 se je znova sestala ožja delovna skupina za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajne pri SOS, ki...

Vsebina na tej strani se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/javna-narocila/ z dovoljenjem avtorjev. Vsebine lahko vsebujejo uredniške popravke ali so uredniške.