Študija o administrativnih stroških in bremenih

0
117

Študija New assessment of administrative costs and burdens in ESI Funds, ki na novo ocenjuje administrativne stroške in bremena skladov ESI ima s pomočjo skupnega pristopa za vseh pet skladov namen vzpostaviti nove temelje v zvezi z administrativnimi stroški in bremeni v tekočem programskem obdobju 2014-2020. Poleg tega bo študija primerjala rezultate z rezultate predhodnih študij in pomagala Komisiji s simulacijami, kako bi možne spremembe regulative za obdobje po 2020 lahko vplivale na administrativne stroške in bremena.

Naročnik: Evropska komisija / Spatial Foresight

Trajanje: 09/2017–07/2018

Vsebina na strani Študija o administrativnih stroških in bremenih se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI