Strokovne podlage za Odlok o parkiranju Občine Idrija

0
147

Namen projekta je bila priprava Odloka o urejanju prometa v Občini Idrija, s poudarkom na prometni politiki. IPoP je v okviru projekta vodil proces vključevanja javnosti in analizo parkirnega utripa, ki je bila izvedena na ravni cele občine, in je zaradi zahtevnosti predstavljala prvo tovrstno analizo v Sloveniji. Proces vključevanja javnosti je zajemal organizacijo in izvedbo treh javnih razprav. Prva se je nanašala na prometno ureditev kopališča Lajšt, druga na izbiro scenarijev urejanja parkiranja v Idriji, tretja pa s konkretnimi ukrepi urejanja parkiranja. Pripravljena sta bila tudi dva prispevka za lokalno glasilo. IPoP je v projektu sodeloval kot podizvajalec podjetja Kombinat arhitekti.

Naročnik: Občina Idrija / Kombinat arhitekti

Trajanje: 11/2017–05/2018

Vsebina na strani Strokovne podlage za Odlok o parkiranju Občine Idrija se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI