Stanovanja za vse

0
203

Slovenija se sooča z izjemno slabo situacijo na področju stanovanjske preskrbe. Stanovanjski fond je dotrajan in se hitro stara, primanjkuje neprofitnih stanovanj, sistem sili v netrajnostno razpršeno gradnjo, kakovostna in cenovno ugodna stanovanja so mladim nedosegljiva, vse več je revnih lastnikov, ki ne morejo kriti osnovnih stroškov. Vse to so posledice pomanjkanja stanovanjske politike, saj je država od osamosvojitve dalje zanemarjala stanovanjsko področje.

Področje je podfinancirano (države zahodne Evrope za stanovanjsko preskrbo v povprečju namenijo 1 % letnega proračuna, EU povprečje je 0,54 %, Slovenija pa zgolj 0,04 %), javni akterji (skladi) v takih pogojih pogosto delujejo slabo in brez jasne vizije, občine redko izvajajo svoje zakonsko opredeljene dolžnosti, Ministrstvo za okolje in prostor ter vlada z ostalimi s področjem povezanimi ministrstvi v področje ne posegata dovolj odločno.

Kljub slabemu stanju se področja še vedno ne jemlje dovolj resno in noben političen akter stanovanjskega vprašanja ne postavlja kot prioriteto. Del problema je, da nihče ne pozna pravega stanja, saj se v raziskovanje stanovanjskega področja ne vlaga, nihče ga celostno ne spremlja ali raziskuje.

V projektnem konzorciju “Stanovanja za vse” se z oporo na strokovno in raziskovalno aktivnost zavzemamo za dostojna in dostopna stanovanja za vse. S povezovanjem različnih deležnikov in širšo podporo javnega mnenja želimo spodbuditi sistematično ureditev stanovanjskega področja, uvedbo participativnih praks načrtovanja in implementacije inovativnih ter trajnostnih rešitev.

Aktivnosti projekta:

  • Priprava in izvedba zagovorniških kampanj za spremembo stanovanjske politike Republike Slovenije v smer inovativnih, skupnostnih in trajnostnih rešitev.
  • Identifikacija, prenos in preizkušnja inovativnih, skupnostnih in trajnostnih rešitev stanovanjske oskrbe.
  • Izvedba komunikacijske kampanje o potrebi reševanja stanovanjske problematike in primerov dobrih praks inovativnih, skupnostnih in trajnostnih rešitev.
  • Priprava učinkovitega poslovnega modela konzorcija in pričetek implementacije.

Financer: Ministrstvo za javno upravo RS v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019

Konzorcij ob IPoP sestavljajo Kulturno izobraževalno društvo PiNA (vodja projekta), Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor, IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora in Avanta Largo, Zavod za družbeno komuniciranje.

Trajanje: 11/2019 – 01/2022

The post Stanovanja za vse appeared first on IPoP – Inštitut za politike prostora.

Vsebina na strani Stanovanja za vse se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI