Spremembe pravilnika o obratovalnih časih gostinskih obratov

0
125

obveščali smo vas že o aktivnostih ob spremembah pravilnika o obratovalnih časih gostinskih obratov (https://skupnostobcin.si/novica/sestanek-na-mgrt-glede-pravilnika-o-obratovalnih-casih-gostinskih-obratov/)

21.11. je MGRT poslal novo verzijo besedila, ki ga je sekretariat SOS skupaj z zapisnikom z usklajevlanega sestanka z MGRT poslal občinam članicam SOS in Komisiji za turizem.

Pripombe pričakujemo do 27.11. na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Vsebina na strani Spremembe pravilnika o obratovalnih časih gostinskih obratov se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/prostor/urbani_razvoj/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI