[Sporočilo za medije] Na Mostu na Soči šolarji odslej varneje peš v šolo

0
35

Pred tridesetimi leti je 90 odstotkov otrok hodilo v šolo peš – sami ali v družbi vrstnikov. Danes so avtomobilski zastoji v okolici slovenskih šol nekaj običajnega. Tako je bilo tudi na Mostu na Soči do letošnjega šolskega leta, ko se je Občina Tolmin v sodelovanju  z osnovno šolo in vrtcem ter krajevno skupnostjo Most na Soči odločila umakniti avtomobile izpred šole in spremeniti prometni režim. Začela se je uvedba trajnega ukrepa šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo. Pri tem jih podpirajo sodelavci IPoP – Inštituta za politike prostora.

Osnovna šola in vrtec na Mostu na Soči se nahajata v starem delu naselja z značilnimi ozkimi ulicami. Velik delež otrok prihaja v šolo peš ali s šolskim avtobusom, ki ustavi na avtobusnem postajališču na državni cesti. Kljub temu pa je bil že tako omejen prostor pred šolo zasičen z avtomobili tistih, ki so otroke pripeljali pred šolo, še posebej v jutranji konici in ob deževnem vremenu. Z letošnjim šolskim letom to ni več mogoče, saj je uveden ukrep šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo.

Nekoč je bil prostor pred mostarsko osnovno šolo zasičen z avtomobili, danes tam lahko otroci sami varno pridejo v šolo peš.
(Foto: Žiga Koren)

Novo šolsko leto je priložnost za ustvarjanje novih potovalnih navad

Začetek šolskega leta je najprimernejši čas za spreminjanje oziroma oblikovanje novih potovalnih navad staršev in otrok. Takrat začnejo starši z otroki načrtovati aktivnosti, povezane z novimi šolskimi urniki, in načine, na katere bodo do lokacij aktivnosti prišli. Spremembe v prometnem režimu v okolici mostarske osnovne šole najbolj pozdravljajo starši in otroci ter krajani. Svoje potovalne navade so morali spremeniti tudi zaposleni na osnovi šoli in vrtcu, ki odslej ne morejo parkirati pred šolo.

Med ljudmi, ki morajo zaradi nove prometne ureditve spremeniti potovalne navade, je zmeraj nekaj nejevoljnih. Pri uvajanju območja varnih prihodov na Mostu na Soči smo zato sodelovali z igralko uličnega gledališča Ane Monro. Vlogo policistke Milice je igrala na šaljivo strog način in v tem duhu tudi usmerjala promet ter skrbela, da je bilo osvajanje nove jutranje rutine vsaj malo lažje. (Foto: Žiga Koren)

Preizkus prometne ureditve na Mostu na Soči deležniki podpirajo, zato bo zaživel trajno

V preteklih letih je Občina skupaj z deležniki že začasno preizkusila različne ukrepe, s katerimi so želeli izboljšati varnost otrok na poti v šolo in kakovost bivanja krajanov. S preizkusom so v praksi preverili, kaj se zgodi s prostorom in prometom, če v okolici šole in vrtca zmanjšajo avtomobilski promet. Preizkus prometnih ureditev omogoča, da se za dolgoročne spremembe izberejo najbolj optimalne rešitve po meri različnih uporabnikov prostora.  Evalvacija začasne ureditve je pokazala, da starši, zaposleni, krajani in drugi večinoma podpirajo začasno prometno ureditev in se strinjajo z namero, da v prihodnosti preide v stalno.

Novo šolsko leto brez avtomobilov pred osnovno šolo za večjo varnost otrok

Območje varnih prihodov v šolo pomeni umik avtomobilov izpred osnovne šole in vrtca na Mostu na Soči. Površina med obema šolama je od 1. septembra namenjena učencem in pešcem in zato popolnoma zaprta za motorna vozila. Med 6. in 8. uro zjutraj, z izjemo imetnikov dovolilnic, velja popolna zapora za motorni promet mimo športnega igrišča in cerkve. V starem delu naselja v preostalem času poteka promet enosmerno okoli cerkve. V skladu z nacionalnimi smernicami tam odslej  barvne oznake na tleh na prijazen način opozarjajo voznike na prisotnost šolarjev v prostoru.

Otroci lahko sami ali v spremstvu prostovoljcev ali staršev pridejo do šole po označeni varni šolski poti z začetkom na avtobusni postaji, kjer je tudi območje za odlaganje otrok Poljubi in odpelji. Uvedena so tudi druga parkirišča v bližini, kjer lahko starši kratkotrajno parkirajo in pospremijo otroka do šole ali vrtca. (Foto: Žiga Koren)

Avtomobili in otroci ne gredo skupaj

Vožnja otrok v šolo z avtomobilom ni koristna ne za otroke ne za okolje, zato so šole praviloma umeščene v prostor tako, da so dostopne peš. Gneča avtomobilov pred šolo poslabša prometno varnost predvsem tistih otrok, ki pridejo v šolo peš. Če starši otroke vozijo v šolo, to tudi lahko slabo vpliva na njihovo zdravje in dobro počutje. Jutranja vožnja jih prikrajša za telesno dejavnost in druženje z vrstniki. Ob tem ankete med učenci kažejo, da je zelo malo otrokom všeč potovanje v šolo z avtomobilom. Tudi učitelji si želijo, da bi več otrok v šolo potovalo aktivno. Otroci, ki pridejo v šolo peš, s kolesom ali skirojem so pri pouku bolj zbrani in lažje sledijo programu, naužili so se svežega zraka in jutranjega klepeta z vrstniki.

Foto: Žiga Koren

Kaj je šolska ulica oz. območje varnih prihodov v šolo?

Šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo je precej uveljavljen ukrep v tujini (angl. School street) in sestavlja več ukrepov, ki se jih uvede na podlagi temeljite analize v sodelovanju s prometnim inženirjem in presojevalcem prometne varnosti. Območje varnih prihodov zajema aktivnosti, s katerimi se v času prihoda in odhoda ali za celo dopoldne cesto pred šolo ali izbrano ceste v okolici šole zapre za motorni promet. Na tak način se omeji dostop do šolske stavbe z osebnim avtomobilom, otrokom pa se omogoči varen in samostojen dostop do šole. Hkrati se s tem ukrepom ozavešča uporabnike prostora in udeležence v prometu o pomenu prostora v okolici šole za otroke. 

 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Avtor naslovne fotografije: Žiga Koren

The post [Sporočilo za medije] Na Mostu na Soči šolarji odslej varneje peš v šolo appeared first on IPoP – Inštitut za politike prostora.

Vsebina na strani [Sporočilo za medije] Na Mostu na Soči šolarji odslej varneje peš v šolo se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI