Skupni novičnik Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo

0
184

Junij 2020

Uvodnik

Marko Peterlin, IPoP – Inštitut za politike prostora: Skupni novičnik, skupni izzivi okolja in prostora

Pred vami je prvi skupni novičnik mrež nevladnih organizacij za
trajnostni razvoj in urejanja prostora Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor. Za skupni novičnik smo se
odločili, ker bi radi še bolj povezali prizadevanja nevladnih organizacij s
področij okolja, prostora in narave, predvsem pri blaženju podnebnih sprememb
in prilagajanju nanje.

Novičnik napoveduje tudi vsebinsko sodelovanje obeh mrež v okviru
podnebnih programov, podprtih na javnem razpisu
za vsebinske mreže nevladnih organizacij s strani Eko sklada, ki sta se začela
izvajati v maju. Veseli smo, da bomo lahko štiri leta izvajali aktivnosti za
spopadanje s podnebnimi spremembami in pri tem podpirali tudi aktivnosti nevladnih
organizacij, članic mrež, ki jih je skupaj skorajda 60.

Začetek izvajanja podnebnih programov pa sovpada tudi s težavami za
varstvo okolja in urejanje prostora, ki jih je prinesel drugi
protikoronski paket
zakonodaje, in so sedaj prenesene tudi v tretji paket.
Med ukrepe za spopadanje z epidemijo, ki sedaj veljajo do konca 2021, so namreč
vključene spremembe gradbene zakonodaje, ki prinašajo bližnjice za projekte z
vplivi na okolje. Slednje rahljajo varovalke za varstvo okolja in ohranjanje
narave na način, ki po mnenju mnogih preprosto ne omogoča več učinkovitega
varstva pred škodljivimi posegi v življenjsko okolje in naravo.

Od sprememb je bila med nevladnimi organizacijami najbolj izpostavljena
tista, ki omejuje možnosti za sodelovanje v postopkih izdaje gradbenega
dovoljenja, pri katerih se hkrati izvaja tudi presoja vplivov na okolje. A vsaj
tako zaskrbljujoče so tudi druge spremembe. Ena med njimi na primer omogoča
začetek postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za projekt s potencialno
škodljivimi vplivi na okolje, ne da bi bil investitor sploh lastnik zemljišča
ali da bi imel na njem pravico graditi. To lahko prinese novo raven pritiskov
na lastnike zemljišč, ker bo vložek vseh strani v projekt pred izdajo
gradbenega dovoljenja, ko bo investitor vendar moral dokazati pravico graditi,
bistveno večji.

Morda najbolj sporna pa je določba, da se lahko gradnja objektov z vplivi
na okolje začne preden je gradbeno dovoljenje pravnomočno, kar pomeni preden je
zaključen morebitni upravni spor. Tako določilo je v gradbeni zakonodaji že
obstajalo do pred dvema letoma, a takrat ni obstajal integralni postopek, kjer
je v gradbeno dovoljenje vključena tudi presoja vplivov na okolje. S tem se
njen pomen bistveno spreminja, saj se lahko začne gradnja, ki je sporna z
vidika okolja, in se s tem povzroči škoda, ki se je ne da več popraviti. To
napeljuje na politiko izvršenih dejstev – z začetkom gradnje uničiš tisto, kar
naj bi se varovalo. Zato varovanje nima več smisla, sodno varstvo pa ni več
učinkovito.

Izzivov za obe mreži je torej več, kot bi si jih želeli. V nadaljevanju novičnika lahko preverite, kako se spopadamo z njimi.

Aktualno v okviru mrež

Odprto pismo nacionalnih podnebnih
koalicij in mladih aktivistov

Nevladne organizacije, združene v mreži Plan B za Slovenijo, smo
med podpisnicami odprtega pisma, s katerim pozivamo evropske voditelje k
sprejemanju ambicioznejših podnebnih politik. Ponavljanje starih vzorcev
vedenja bi bilo namreč velika napaka; v času, ki prihaja, pa je potrebno sočasno
nasloviti tako zdravstveno in gospodarsko krizo zaradi pandemije kot tudi
podnebno krizo. Odločitev
za boljše podnebne politike namreč poleg ohranjenega naravnega okolja prinaša
tudi številne inovacije, nova delovna mesta ter nenazadnje, boljše življenjske
pogoje za vse. Več >>>

Vodič po spremembah gradbene
zakonodaje

Drugi in tretji protikoronski paket uvajata številne spremembe na področjih varovanja okolja in ohranjanja narave. V javnost so v poenostavljeni različici prodrle le nekatere od ključnih sprememb, druge, čeprav nič manj pomembne, pa ostajajo manj znane. Pri Mreži za prostor so zato sklenili, da poskusijo s kolikor mogoče preprosto, a natančno razlago vseh členov. Več >>>

Iz aktivnosti članic Mreže za prostor

Z občino Škofja Loka bomo
oblikovali ukrepe za bolj varno in udobno hojo ter kolesarjenje

V času epidemije in po njej se je tudi v Sloveniji osebna mobilnost
prebivalcev spremenila v prid kolesarjenju in hoji. Zato so na IPoP preko
povabila med slovenskimi občinami izbrali eno, ki ji bodo to poletje ponudili
pomoč pri uvajanju ukrepov za bolj varno in udobno hojo in kolesarjenje. Več >>>

Foto: Shutterstock

Hoji prijazno zdravo mesto bomo načrtovali z občino Črna na Koroškem!

Delovna skupina programa »Aktivno v šolo in zdravo mesto« je kot
najprimernejšo kandidatko za letošnjo prvo izvedbo načrtovanega programa
izbrala občino Črna na Koroškem. Črna se na več načinov že aktivno spopada z
zdravstvenim stanjem svojega prebivalstva in je, tudi zaradi visoke motivacije
vodstva občine in različnih lokalnih akterjev, v danih okoliščinah najbolj
primerna med občinami kandidatkami za zagon dobre prakse načrtovanja
hodljivosti slovenskih naselij. Več >>>

Projekt Zunaj: podprtih bo 15 pobud za boljši javni prostor

V okviru projekta Zunaj, s katerim so podprte lokalne pobude prebivalcev Ljubljane, bo letos podprtih 15 idej. Zelo veliko pobud se je nanašalo na manjše zelene površine v soseskah. Med drugim so opazili tudi, da so prebivalci postali pozorni na majhne kotičke v njihovih soseskah. Več >>>

Foto: Nejc Trampuž

Mreža Stanovanja za vse ima novo
spletno stran

Mreža Stanovanja za vse, ki povezuje pet nevladnih organizacij, ima novo spletno mesto. Več >>>

Pogovoriti se moramo o stanovanjih

Prispevek naslavlja perečo problematiko stanovanjske politike v času epidemije in po njej. Več >>>

Foto: Goran Jakovac

Kako smo za Trebnje izdelali
parkirno politiko?

IPoP poroča, kako so se v Trebnjem lotili procesa izdelave parkirne politike z vključevanjem javnosti ter kakšni so bili rezultati. Več >>>

Investicije na področju prometa po
epidemiji Covid-19 naj imajo daljnoročne in sinergijske učinke

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko (KTPP) sporočajo, da podpirajo
zagon investicij v trajnostno prometno infrastrukturo in druge ukrepe, torej v
železnico, javni potniški promet, kolesarjenje ter hojo. Učinki teh investicij
so dolgoročni in sinergijski, saj prispevajo k družbeni, okoljski in
gospodarski blaginji. Več >>>

Okrevanje po pandemiji naj okrepi
trajnostno in aktivno mobilnost

Na IPoP so se pridružili pobudam, da se tretji paket ukrepov usmeri v
t.i. zeleno okrevanje, torej v ukrepe, ki bi ob kratkoročnem zagonu
gospodarstva prinašali tudi dolgoročne koristi za okolje, družbo, podjetja in
posameznike. Prav tako pa so v okviru prizadevanj za trajnostno preoblikovanje
prometnega sistema v času pandemije in po njej poslali dopis ministru za infrastrukturo
s konkretnimi predlogi spodbud in ukrepov, ki bi jih bilo mogoče vključiti v
paket ukrepov za spopadanje s posledicami epidemije. Več >>>

V času pandemije pešci in
kolesarji potrebujejo več prostora, avtomobili pa manj

»Kaj, če bi obliko naših ulic začasno spremenili tako, da bi ustrezala novim potrebam ljudi?« Več >>>

Foto: Tadej Brezina

Javne površine v času epidemije

Prispevek IPoP o javnih površinah in parkih v času epidemije, ter o situaciji v Sloveniji na tem področju. Izpostavljajo, da občine potrebujejo strokovno podporo in sodelovanje države za to, da lahko učinkovito poskrbijo za zdravje prebivalcev in javno zdravje. Več >>>

Iz aktivnosti članic mreže Plan B za Slovenijo

Nacionalne energetske in podnebne
načrte je potrebno še izboljšati, da bodo skladni s Pariškim sporazumom

Novo poročilo, pripravljeno v okviru projekta LIFE Unify, analizira končne
verzije nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) petnajstih držav
članic EU. Poročilo ugotavlja, da trenutno zastavljeni cilji in ukrepi ne bodo
dovolj za uresničitev dolgoročnega cilja iz Pariškega podnebnega sporazuma. Številne
države so sicer v končnih različicah svojih načrtov naredile nekaj izboljšav
tako z vidika ciljev kot tudi politik in ukrepov, a bo skupek trenutnih ciljev
in ambicij premalo za omejitev segrevanja na največ 1,5 °C. Več >>>

PIC in DONDES uspešna na Ustavnem
sodišču

Ustavno sodišče je na pobudo PIC in DONDES dne 9.4.2020 z odločbo U-I-194/19-24 zaradi neustavnosti razveljavilo Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19). Več >>>

Foto: Miha Krofel

Načrt za reševanje planeta

Evropska komisija je dne 20. 5. 2020 objavila Biodiverzitetno strategijo
in Strategijo za kmetijstvo, slikovito imenovano “Od kmetije do vilice”, ki
bosta pomembno vplivala na oblikovanje naravovarstvene in kmetijske politike
EU. Ob objavi obeh strategij je organizacija BirdLife Internationational,
katere polnopravni član je tudi DOPPS, izdala sporočilo za javnost. Več >>>

ARSO še enkrat o presoji vplivov
na okolje glede podaljšanja obratovanja NEK

Upravno sodišče ugodilo tožbi PIC, Focusa in Umanotere – ARSO še enkrat o
presoji vplivov na okolje glede podaljšanja obratovanja NEK. Več >>>

Javna razprava o novem ‘European
Climate Law’ na ravni EU je zaključena

Zagovorniki okolja so se udeležili javne razprave javne razprave o novem evropskem podnebnem zakonu in nanj tudi oddali svoje predloge in pripombe. Več >>>

Foto: arhiv Zagovornikov okolja

Kaj morate vedeti o protestu
“Narave ne damo”?

Vas zanima več o protestu “Narave ne damo” in o tem, kaj je
bilo v ozadju? Ali pa morda zakaj in kako se nevladne organizacije vključujejo
v postopke? Ekologi brez meja so pripravili odgovore na ta in podobna
vprašanja. Več >>>

31. člen: Pravica do zdravega
naravnega okolja naj postane človekova pravica

Partnerstvo BirdLife, katerega član je tudi DOPPS, poziva Združene
narode, da prvič v več kot sedemdesetih letih posodobi Splošno deklaracijo
človekovih pravic in doda novo človekovo pravico: pravico do zdravega naravnega
okolja. Več >>>

Aktivno v šolo in zdravo mesto

V CIPRI Slovenija nadaljujejo s programom »Aktivno v šolo in zdravo mesto«, ki je nadaljevanje in razširitev programa Aktivno v šolo. V okviru programa bodo spodbujali aktivno pot v šolo ter podpirali zdrav življenjski slog osnovnošolcev. Več >>>

Foto: Luka Vidic

Od avtomobilske industrije lahko zahtevamo več!

29. maja se je odvijal webinar pod naslovom »Vpliv
vozil na onesnaženje zraka: Lahko zahtevamo več od avtomobilske industrije?
«
s katerim so v Focusu želeli v pogovoru s strokovnjaki razjasniti vpliv vozil
na okolje in zdravje, osvetliti problematiko z vidika varstva potrošnikov ter
pojasniti, kako lahko na manjše izpuste na cestah vpliva nov emisijski standard
Euro 7. Webinar je bil organiziran v sodelovanju s Partnerstvom za okolje in
zdravje. Več
>>>

»Novi cestni pasovi negativno
vplivajo na okolje in zdravje«

Aktualna epidemija je dodatno razgalila slabosti sodobnega načina življenja, kamor spada tudi mobilnost in z njo povezana kakovost zraka ter hkrati pokazala na pomen zadostne lokalne preskrbljenosti z javno dostopnimi zelenimi površinam in ureditvam za hojo in kolesarjenje. V IMZTR so zato v evropskem tednu zdravja (11. 5. – 15. 5. 2020) o tem izdali sporočilo za javnost. Več >>>

Foto: Demescope

Bi radi vedeli več o vzrokih in
posledicah podnebnih sprememb? Ali pa o podnebnih politikah?

V Umanoteri so za lažje seznanjanje s
tematiko podnebnih sprememb pripravili dokument Fizikalno ozadje podnebnih
sprememb in njihove posledice za Slovenijo; več informacij o podnebnih
politikah pa najdete v dokumentu Politično-zakonodajno ozadje blaženja
podnebnih sprememb
. Več >>>

Spoznajte dobre prakse blaženja
podnebnih sprememb

V Umanoteri so skupaj s Focusom v okviru projekta CARE4CLIMATE identificirali deset
dobrih praks podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih in drugih
organizacij, ki navdihujejo ter kažejo, da so odločne spremembe na poti v
podnebno nevtralno družbo možne in praktično izvedljive, ter prinašajo tudi
vrsto sinergijskih koristi. Več >>>

Prilagajanje na podnebne spremembe
s prečiščeno odpadno vodo

Pomanjkanje vode za zalivanje, ki je na kraškem terenu še toliko bolj
izrazito, so se v Zavodu Svibna v okviru projekta Varuj vodo odločili
zmanjšati tudi s ponovno uporabo odpadne vode iz gospodinjstev. Po slabem letu
testiranj pilotne hibridne rastlinske čistilne naprave ugotavljajo prve pozitivne
rezultate. Več >>>

Travniški sadovnjaki za
opraševalce in obratno

Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel  oz. »Prazniku opraševalcev«  je ob medonosni čebeli posebna pozornost dana divjim opraševalcem, ki zagotavljajo eno ključnih ekosistemskih storitev, ki je pomembna tako za kmetijstvo kot ohranjanje biodiverzitete. V zavodu Svibna so v projektu Trajnostni sadovnjaki v učnih nasadih in različnih izobraževalnih aktivnostih tako posebno pozornost namenili ravno opraševalcem in biotskemu varstvu sadnih dreves v ekstenzivnih nasadih. Več >>>

Foto: arhiv Svibne

Zimsko sledenje na Pokljuki

Kratka novička s strani Dinaricuma, kjer so pred nekaj meseci
organizirali zimsko sledenje; rezultati katerega bodo služili nadaljnji analizi
monitoringa volčje populacije. Več >>>

Ta hitra MASKA ZA OBRAZ ;
naredi-sam, brez šivanja, pralna, reciklirana

V Destilatorju so pripravili navodila za izdelavo reciklirane obrazne
maske brez šivanja. Več >>>

Alternative hitri modi

Ekologi brez meja so v članki o alternativah hitri modi zapisali odgovore
na vprašanje o tem, kako se lahko trajnostno oblači potrošnik v Sloveniji. Več >>>

Modna revolucija 2020

V Humanitasu so se pridružili Modni revoluciji 2020; več o tem, kako
osveščajo o razmerah v tekstilni (modni) industriji in nujnosti sistemskih
sprememb pa na njihovi spletni strani. Več >>>

Ponovna uporaba — trend sedanjosti
za prihodnost

Ekologi brez meja so se posvetili ponovni uporabi in opravili raziskavo med centri ponovne uporabe in potrošniki z namenom ugotoviti razsežnost in zanimanje za nakupe rabljenih izdelkov. Več >>>

Foto: arhiv Reuse

Neetične prakse alkoholne
industrije niso zgolj problem tretjega sveta, temveč tudi slovenska realnost

Izšel je dolgo pričakovani slovenski prevod knjige »Heineken v Afriki«,
in sicer tudi s pomembno podporo nevladnih organizacij s področja javnega
zdravja. Ob tem pozivajo Ministrstvo za zdravje, Vlado RS in Državni zbor RS k
strožji alkoholni politiki v Sloveniji. Več >>>

Prepoved spletne prodaje in
dostave alkohola na dom v času epidemije novega koronavirusa

S strani No Excuse prihaja novica o dejavnosti ob preteklem dnevu
obeleževanju svetovnega dneva zdravja – nevladne organizacije s področja
zdravja in obenem članice Slovenskega združenja za kronične nenalezljive
bolezni (zKNB) so se odločile, da Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za
zdravje predlagajo prepoved spletne prodaje in dostave alkohola na
dom v času epidemije novega konoravirusa in tudi sicer v normalnih
okoliščinah. Več >>>

Zaščitimo mlade pred manipulacijo
tobačne industrije. Preprečimo rabo tobaka in nikotina med mladimi.

Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki je letos potekal pod geslom »Zaščitimo mlade pred manipulacijo tobačne industrije. Preprečimo rabo tobaka in nikotina med mladimi«. Otroci, mladostniki in mladi odrasli so tisti, ki začnejo z uporabo tobačnih in nikotinskih izdelkov. Več >>>

Foto: arhiv IMZTR

Nihče brez – računalniki za več
kot 700 šolarjev!

V sodelovanju z Zavodom Vsak so
se v Društvu Duh časa lotili skupne akcije Nihče brez – doniranja
računalnikov vsem šolarjem, ki so brez tega orodja. Več >>>

Praznovanje 20 letnice delovanja
Združenja

Združenje za ekološko
kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine je 27. januarja 2020 v okviru
rednega občnega zbora obeležilo prvih 20 let delovanja. Ob tej priložnosti so
izdali Zbornik “Prvih 20 let”. Več >>>

Knjiga Njene zgodbe

V Humanitasu nam priporočajo v prebiranje knjigo Njene zgodbe, ki nas popelje skozi osebne zgodbe sedmih navdihujočih žensk. Ženske, ki so iz različnih razlogov bile primorane zapustiti svoje domove in si ustvariti novo življenje, tukaj, med nami. Več >>>

Foto: arhiv Humanitasa

Pomlad in z njo pomladna številka revije
Svet ptic

Prelistajte novo številko revije Svet ptic, ki letos obeležuje že 20.
obletnico izhajanja. V njej si lahko med drugim preberete o
prilagoditvah morskih ptic, ki so edini leteči organizmi, ki so osvojili
tudi zrak nad morjem; ujamete novico »Iz Azije«, od koder prihaja zanimiv
članek o tem, kako resno se varstva ogroženih ptic in ostalih vrst
lotevajo na Okinavi, ter se spoznate z novičkami o začetkih revije Svet
ptic. Več >>>

Umanoterino letno poročilo za leto 2019

Umanotera vas
vabi, da prelistate Letno poročilo 2019 in si preberete, kaj vse so počeli v
letu 2019. Več >>>

Pogled v leto 2019 in naprej –
CIPRA Slovenija

V CIPRI Slovenija, društvu za varstvo Alp, vabijo k prebiranju pregleda njihovega delovanja v letu 2019. Delovali so na področju trajnostne prometne politike, trajnostne mobilnosti, varstva in načrtovanja krajine, interpretacije dediščine in sodelovali z lokalnimi skupnostmi, mladimi in odločevalci. Več >>>

Foto: Nejc Kavka

2100 besed o našem letu 2019

Ekologi brez meja so v letu 2019 obeleževali že 10. obletnico obstoja, o
čemer si med drugim lahko preberete v njihovem letnem poročilu. Več
>>>

Kaj nas čaka v letu 2020

Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja, v kratkem zapisu o
tem, česa se lahko nadejajo v tem letu. Več >>>

Napovednik dogodkov

3. 6. – 11. 6.: ZGODBA O PLASTIKI
OB DNEVU OKOLJA

Letošnji svetovni dan okolja bodo v Ekologih brez meja obeležili s
slovensko spletno premiero filma The Story of Plastic (Zgodba o plastiki). Več >>>

10. 6.: Javna razprava – Kakšno
Kočevje si želite?

Na Tržnici v Kočevju bo potekala javna razprava o oživljanju mestnega središča. Občina Kočevje vabi prebivalke in prebivalce, da prisluhnejo ugotovitvam delovne skupine projekta Vsi v mesto! Več >>>

19. 6.: Skrivnost Ajdovske jame –
Jama, od koder izvira vse živo, predavanje dr. Alje Žorž

V Zavodu Svibna vabijo na predavanje dr. arheoloških znanosti Alje
Žorž z naslovom »Skrivnost Ajdovske jame – Jama, od koder izvira vse
živo«, ki bo  potekalo na jasi pred Ajdovsko jamo. Več
>>>

21. 6.: IZLET: Ornitološki sprehod
po Arboretumu Volčji Potok

Arboretum ponuja zatočišče in hrano številnim pticam. Z dobrim sluhom in
ostrim vidom boste opazili marsikatero. Vodenje sprehoda je brezplačno. Obvezna
je prijava po elektronski pošti. Več >>>

Vabila k sodelovanju

[natečaj] PraviLNO pečeno 2020 –
podaljšan rok do 14. junija

Ali kdaj mine dan, ko ne zaužijete niti žličke sladkorja ali pojeste koščka čokolade, banane ali manga? Kakšne jedi pripravite iz sestavin, za katere veste, od kod prihajajo in kdo jih je pridelal (v sistemu pravične trgovine ali lokalno ekološko)? Focus vabi, da sprejmete izziv ter se prijavite na tekmovanje PraviLNO pečeno ZDAJ! Potegujte se za nagrade in pomagajte sestaviti knjižico receptov z jedmi iz sestavin pridelanih lokalno ekološko in/ali po načelih pravične trgovine. Več >>>

Foto: arhiv Focusa

E-TICK – spletni tečaj o etični
komunikaciji

V Humanitasu pravijo, da je tečaj E-TICK še posebej primeren za vse, ki
jih zanimajo teme globalne pravičnosti in družbenih sprememb, hkrati pa
predstavlja odličen vir za vse prostovoljce, mladinske delavce in trenerje
na področju globalnega učenja. Več >>>

Mednarodni vranjekovi dnevi

DOPPS sporoča, da bo v juliju potekalo preštevanje sredozemskih vranjekov in k sodelovanju pri popisu vabi prostovoljce. V Sloveniji bodo vranjeke šteli na tradicionalnih skupinskih prenočiščih v Piranskem in Strunjanskem zalivu ter Zalivu sv. Jerneja. Več >>>

Foto: Simon Kovačič

Vabilo šolam: sodelovanje na
projektu “Širimo solidarnost!”

Na Humanitasu so pričeli z evropskim projektom “BEST – Build
European solidarity today!”, katerega cilj je ozaveščati mlade o
temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije, človekovih pravic in
analizirati globalne izzive preko fotografske analize in pisanja. Več >>>

NATEČAJ »NARAVI PRIJAZEN GORENJSKI
VRT«

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi k sodelovanju na natečaju “Naravi prijazen Gorenjski vrt”, kjer v okviru projekta Biodiverziteta v naseljih izbirajo najbolj naravi prijazne vrtove Gorenjske. Natečaj bo potekal od maja do septembra 2020. Več >>>

Foto: arhiv CTRP-Kranj

POLETNI RAZISKOVALNI TABORI 2020

V Morigenos vsako leto organizirajo raziskovalne tabore (tudi letos
bodo), ki so tokrat del dobrih zgodb NVO. Več >>>

Brezplačni poletni tabor za učence od 6. do 9. razreda

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj organizirata poletno taborjenje za mladostnike. Več >>>

 »Brezmejni svet idej – srečanje nadarjenih in
njihovih mentorjev«

UMMI vabi na oktobrsko srečanje srečanje nadarjenih in njihovih
mentorjev, ki bo potekalo v Ankaranu. Prijave sprejemajo do 15. junija 2020. Več
>>>

Vsebina na strani Skupni novičnik Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI