SaMBA – Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region

0
76

SaMBA – Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region je projekt v okviru programa Interreg Alpine Space. V SaMBA 13 projektnih partnerjev iz petih držav (Italija, Francija, Avstrija, Slovenija in Nemčija) preučuje visoko raven odvisnosti od osebnih avtomobilov, neusklajenost trajnostnih možnosti prevoza in potrebe po mobilnosti ljudi s ciljem povečanja uporabe trajnostnih trajnostnih oblik premikanja.

Slovenski partnerja so Fakulteta za elektrotehniko, BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj in Mestna občina Koper.

Projekt SAMBA v delovnem paketu 3 zajema proces vključevanja deležnikov in prebivalcev in ključnih ciljnih skupin v pripravo in izvedbo 2 pilotnih primerov uvajanja nagrad/cenovne politike trajnostne mobilnosti. S t. i. co-creation delavnicami z deležniki, prebivalci in ključnimi ciljnimi skupinami bomo poskusili uveljaviti spremembe obnašanja deležnikov, prebivalcev in ključnih ciljnih skupin na področju trajnostne mobilnosti v Občini Bohinj in Občini Tržič. S tem bomo prispevali k spremembam politik na lokalnem nivoju in predlogov sprememb občinskih aktov, ki urejajo področje trajnostne mobilnosti v občinah.

IPoP je poslovodeči partner za izvedbo javnega naročila. Partner za izvedbo je ZRC SAZU, podizvajalec pa iPLAN.

Trajanje naročila: januar 2020 – junij 2020

Avtor naslovne fotografije: Urban Jeriha

The post SaMBA – Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region appeared first on IPoP – Inštitut za politike prostora.

Vsebina na strani SaMBA – Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI