Predstavitev Uredbe o razvrščanju objektov, Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov

0
93

Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet namenjen predstavitvi Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) in Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18), ki bo potekal v četrtek, 8. novembra 2018 v Trzinu.

Posvet je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, vsem, ki sodelujete v postopkih priprave prostorskih aktov in v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja, nosilcem urejanja prostora v organih lokalnih skupnosti ter vsem zainteresiranim.

Na posvetu bodo predavali predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor, ki so sodelovali pri pripravi podzakonskih predpisov izdanih na podlagi novega Gradbenega zakona.

VABILO s programom.

Vsebina na strani Predstavitev Uredbe o razvrščanju objektov, Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here