Potovanja z manj onesnaževanja

0
139

Sodoben življenjski slog prebivalcev Slovenije je močno navezan na uporabo avtomobila. Z njim mnogi opravijo večino dnevnih poti, tudi tistih, ki so dovolj kratke, da bi jih lahko opravili peš ali s kolesom. V ospredju letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM) so potovanja, ki povzročajo manj onesnaževanja. 

Trajnostna mobilnost, s poudarkom na aktivni mobilnosti in parkirni politiki, je eno izmed osrednjih področij našega dela. V času letošnjega Evropskega tedna mobilnosti sodelujemo z več občinami po Sloveniji in skupaj z njimi pripravljamo različne aktivnosti za spodbujanje sprememb potovalnih navad.

 

Tudi v času epidemije je Pešbus najbolj zdrava pot v šolo

V skladu z epidemiološkimi razmerami sta hoja in kolesarjenje prepoznana kot najboljši način prihajanja v šolo. Zato ekipa programa Aktivno v šolo in zdravo mesto priporoča, da šole, občine in starši omogočijo otrokom, da gredo v šolo peš ali s kolesom, kadar je to možno.

Z novim šolskim letom se je tako začela nova sezona izvajanja Pešbusov in Bicivlakov. Do zdaj je Pešbus in Bicivlak izvajalo že več kot 100 šol po vsej Sloveniji, za letošnjo jesen pa so zaenkrat izvajanje Pešbusa napovedali že na približno 60-ih šolah. Nekatere šole organizirano pot v šolo izvajajo vse leto, veliko pa je takšnih, ki se za izvajanje odloči v času ETM in jo ponovi spet spomladi. Na IPoP s podporo Ministrstva za zdravje nudimo šolam vso potrebno podporo in brezplačen material za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka, kot so table za označevanje postaj, vozovnice za potnike in štampiljke za štempljanje vsakodnevnih voženj s Pešbusom in Bicivlakom ter nalepke, ki jih otroci prejmejo po prehojenem / prekolesarjenem tednu.

Eno od najpomembnejših spoznanj programa so v preteklih letih prispevali šolarji – če bi lahko izbirali, bi večina najraje hodila v šolo s kolesom, rolko ali peš. Otroci pravijo, da jim je všeč, kako aktivno potovanje v šolo vpliva na njihovo počutje in na okolico šole, ki je brez avtomobilov prijetnejša, varnejša in bolj zdrava. Ker pa o tem, kako bodo otroci potovali v šolo odločajo starši, bomo v času ETM v spletnem srečanju, ki bo namenjeno staršem, spregovorili o zdravstvenih vidikih aktivne poti v šolo.

Z letošnjo sezono v okviru programa izpostavljamo tudi postaje “Poljubi in odpelji”, ki smo jih lani prvič postavili na Bledu. Postaje, opremljene s tablami, lahko občine in šole namestijo na primerni oddaljenosti od šole, in s tem spodbudijo, da starši šolarje odložijo tam ter jim s tem omogočijo, da vsaj del poti prehodijo peš. 

V sklopu načrtovanja Lokanega načrta hodljivosti, ki ga razvijamo skupaj z Občino Črna na Koroškem s ciljem izboljšanja pogojev za hojo, bomo v času ETM s tamkajšnjimi prebivalci prek spletnega vprašalnika začeli preverjati naše ugotovitve.

Terenski ogled v Črni na Koroškem. Foto: Anja Slapničar

Več o programu Aktivno v šolo 

 

Odprli smo Šolsko ulico v Škofji Loki

S projektom Odprta ulica sledimo uveljavljenim konceptom odpiranja ulic za rabo brez avtomobila  (angl. Open street). Gre za ukrep odpiranja javnega prostora za ljudi, kjer imajo pešci in kolesarji prednost, tranzitni motorni promet je omejen, omogočen pa je dostop za lokale in lokalne prebivalce. Na ulici se lahko odvija privlačen program. Odprta ulica lahko deluje cel dan, če je to pred osnovno šolo, pa lahko le v času pred začetkom in ob koncu pouka, kar se v tuji praksi imenuje šolska ulica (nem. Schülstraße, angl. School streets). Za otroke, ki živijo bolj oddaljeno od šole in ne morejo prihajati v šolo peš, se na ulici uredi tudi t. i. točko “Poljubi in odpelji”, da lahko tudi oni prehodijo vsaj del svoje vsakdanje poti v šolo peš. V primeru Šolske ulice v Škofji Loki preizkušamo oba koncepta, odprto in šolsko ulico.

Zadnjo avgustovsko soboto smo v Škofji Loki zaprli Šolsko ulico za motorni promet ter jo s tem odprli za pešce in kolesarje, igro in druženje. Na njej bomo tudi v septembrskih sobotah izvajali program in preizkušali ukrepa za umirjanje prometa v tem delu mesta ter ustvarjanje varnega in prijetnega uličnega prostora. Pozitivno sprejete in delujoče rešitve bodo lahko postale tudi stalne rešitve na območju. Odprta ulica bo potekala pet sobot (29. avgust in 5., 12., 19., 26. september 2020).

V času Evropskega tedna mobilnosti bo Odprta ulica potekala v času jutranje konice v okolici šole, med 7.15 in 8.15 uro. Na dan brez avtomobila, 22.9. bo Odprta ulica potekala cel dan, ko bo na ulici tudi javna razprava za načrtovanje bodočih ukrepov ureditve Šolske ulice.

Odprta ulica je aktivnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Odprta ulica v Škofji Loki. Foto: Andrej Tarfila

Več o Odprti ulici

 

Trajnostna mobilnost prispeva k oživljanju mestnega jedra v Kočevju

V Kočevju bomo v okviru projekta Vsi v mesto! sodelovali z občino pri oživljanju mestnega središča. Spremljali bomo spremembe potovalnih navad in odzive javnosti na že tradicionalno zaporo središča za avtomobile. 

Organizirali bomo drugo javno razpravo, tokrat na temo prometa v mestu Kočevje. Na razpravi bomo predstavili opravljene raziskave, analize in podatke o prometu v Kočevju, ki smo jih zbrali v preteklih mesecih. Ti bodo služili kot podlaga za nadaljnjo razpravo.

Na parkirnem prostoru pred knjižnico bomo pomagali občini in srednji šoli pri zasnovi in izdelavi parkleta, ki bo knjižnici in šoli služil kot prostor za druženje in manjše dogodke na prostem. Pri izvedbi parkleta bodo sodelovali tudi dijaki Gimnazije in srednje šole Kočevje, s katerimi bomo imeli po skupni akciji tudi pogovor o uporabi javnega prostora v mestnem središču. 

S petošolci Osnovne šole Zbora odposlancev se bomo sprehodili po mestnem jedru in skupaj komentirali uporabo javnega prostora v središču Kočevja in njegovo prijaznost za hojo in kolesarjenje. 

Opozorili bomo tudi na številne prazne prostore v mestnem jedru ter izpostavili pomen pestre ponudbe storitev za trajnostno mobilnost in mesto kratkih poti. Povezali se bomo na eni strani z lastniki nekaterih praznih prostorov in na drugi strani z lokalnimi organizacijami, ki bi lahko prazne prostore uporabljale in jih napolnile z življenjem.

Prva javna razprava v Kočevju. Foto: arhiv IPoP

 

V Novi Gorici oblikujemo parkirno politiko

Parkiranje ima velik vpliv na življenje v mestih. Avtomobili zasedajo dragocen prostor, ki bi ga lahko namenili drugim dejavnostim, podzemna parkirišča v stanovanjskih soseskah samevajo, brezplačna parkirišča vzpodbujajo potovanje z avtomobilom tudi na kratke razdalje, iskanje prostih parkirišč pa ustvarja promet in zastoje. 

V Novi Gorici bomo tako v okviru oblikovanja Parkirne politike izvedli tudi aktivnosti v času ETM. Med 16. septembrom in 1. oktobrom 2020 bo za občane in obiskovalce Mestne občine Nova Gorica odprta spletna anketa. Predstavili jo bomo ob otvoritvi mobilnostnega centra Nova Gorica. V spletni anketi bodo sodelujoči lahko na karti označili, kje in kdaj so imeli težave s parkiranjem. Z nami bodo lahko delili tudi svoje poglede in predloge o parkiranju v mestu. Ob tem bomo 24. septembra organizirali tudi spletno javno razpravo o parkiranju v Novi Gorici, kjer bodo občani lahko dodatno predstavili izzive pri parkiranju in priložnosti, ki jih opažajo. Dogodek bo dobra priložnosti, da predstavimo potek izdelave parkirne politike in vmesne rezultate spletne ankete.

Parkiranje v Novi Gorici. Foto: Zarja Peterlin

 

Parkirna politika v Tržiču za izboljšanje mobilnosti v alpskem prostoru

V Občini Tržič že od pomladi oblikujemo parkirno politiko. Aktivnosti so del projekta SAMBA – Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region, v katerem želijo partnerji prispevati k spremembam politik na lokalnem nivoju in predlogov sprememb občinskih aktov, ki urejajo področje trajnostne mobilnosti v občinah.Čas Evropskega tedna mobilnosti bomo izkoristili za organizacijo javne razprave o težavah parkiranja v Tržiču. Potekala bo 18. septembra ob 17.00 v Veliki sejni sobi Občine Tržič.

Parkiranje v središčuTržiča. Foto: Urban Jeriha

 

S tem, ko spremenimo svoje potovalne navade in za kratke razdalje uporabimo kolo ali se odpravimo peš, za daljše razdalje pa uporabimo javni potniški promet, prispevamo k bolj zdravi družbi in okolju. S svojimi aktivnostmi želimo opozoriti, da za drugačne potovalne navade niso potrebne velike investicije in drastične spremembe življenjskega sloga, predvsem pa da niso omejene le na velika mesta.

The post Potovanja z manj onesnaževanja appeared first on IPoP – Inštitut za politike prostora.

Vsebina na strani Potovanja z manj onesnaževanja se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI