Posvet za županje in župane – Občine prihodnosti

0
366

Spoštovane županje, spoštovani župani,

Na Skupnosti občin Slovenije se počasi poslavljamo od letošnjega leta, hkrati pa se že spogledujemo z novim, ki je tik pred vrati. Z željo, da bi bilo kar najbolj sodelovalno in vključujoče, za županje in župane, med različnimi ravnmi odločanja pa tudi sektorji, vas vabimo na enodnevno druženje, ki bo 17. januarja 2017 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Na področju pristojnosti in nalog občin ter njihovega financiranja se dogajajo, pa tudi načrtujejo, številne pomembne novosti. Tako je na finančnem področju pred nami prehod iz zdajšnjega sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na sistem obdavčitve nepremičnin, novosti v zakonu o javnih financah v povezavi z že sprejetim zakonom o fiskalnem pravilu, … zato menimo, da je potreben razmislek o obstoječem sistemu financiranja občin (enotnost/različnost), razmislek o morda nujnih spremembah sistema financiranja občin v povezavi z uvedbo davka na nepremičnine in razmislek o možnosti uvedbe občinske urbane takse kot instrumenta vodenja razvojne politike v občinah. Prav tako se s svetlobno hitrostjo dogaja digitalna transformacija, ki zahteva tudi od občin znatno krepitev kompetenc zaposlenih, razmislek o reorganizaciji obstoječih poslovnih procesov, o uvajanju novih, inovativnih oblik upravljanja, naročanja, izvajanja in spremljanja učinkov.

K pogovoru in skupnemu razmisleku o naslovljenih izzivih smo povabili Ministrico za finance, Matejo Vraničar Erman in Ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, ki sta ob drugih vabljenih uglednih gostih povabilo sprejela, da skupaj z vami, županje in župani začrtamo najboljšo smer v prihodnost.

Predviden program posveta je na tej povezavi.

Vsebina na strani Posvet za županje in župane – Občine prihodnosti se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here