Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT 2

0
361

Nadaljevanje projekta “Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT”, ki je potekal v letih 2016 in 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor. Partnerstvo IPoP in SOS tako nadaljuje z delom v letih 2018, 2019 in 2020. Glavni cilj projekta, v skladu z aktualnima Dogovorom iz Amsterdama Deklaracijo iz Quita, ostaja podpreti nosilce javnih politik na vseh ravneh, še posebej pa na lokalni ravni, za takšno javno upravljanje s prostorom, ki zagotavlja mesta in naselja, v katerih imajo vsi ljudje enake možnosti in kjer uživajo svoje temeljne pravice. Program aktivnosti, ki ga bomo izvajali v letih 2018, 2019 in 2020, temelji na prenosu izkušenj in znanj med mesti in občinami. Srečevali se bomo na študijskih obiskih doma in na tujem, kjer bodo udeleženci o izkušnjah v drugih mestih izvedeli iz prve roke. Program vključuje letno mednarodno konferenco, kjer bomo odpirali aktualna vprašanja, spoznavali trende in iskali odgovore na največje izzive slovenskih mest. Nudili bomo tudi individualno podporo mestom in občinam, ki bodo izkazala interes za sodelovanje v programu URBACT.

Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Trajanje: 2018–2020

Vsebina na strani Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT 2 se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI