Onkraj zelenega javnega naročanja – ničenergijske, prehransko samozadostne javne zgradbe

0
216

S 1. januarjem 2018 je pričela veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Občine in z njihove strani ustanovljeni zavodi so po ZJN-3 zavezanke za zeleno naročanje, hkrati pa je v njihovi pristojnosti med drugim upravljanje občinskega premoženja, omogočanje pogojev za gospodarski razvoj, načrtovanje prostorskega razvoja, naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov, javna služba gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj in skrb za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj.

Skupnost občin Slovenije se je povezala s skupino inovativnih strokovnjakov, ki že več let razvijajo idejne zasnove energetsko samozadostne aktivne zelene zgradbe, da predstavijo kako graditi ničenergijske, prehransko samozadostne javne zgradbe, ki ne le naslavljajo številne obvezne elemente zelenega naročanja, temveč segajo daleč onkraj, kot npr. z modelom ureditve delitve električnih avtomobilov, skupnega varstva otrok, skupne kuhinje:

1 Del, 9.30 – 11.30 predstavitev idejne zasnove energetsko samozadostne aktivne zelene zgradbe

  • dr. Gojko Stanič: “Javne energetsko in delno prehrambeno samozadostne lesene stanovanjsko poslovne zgradbe z neprofitnimi stroškovnimi najemninami za start-up podjetja in mlade družine”
  • Matej Dulc: “Predstavitev primerov uspešnih nič energijskih zgradb,ki že delujejo v Sloveniji”
  • Bruno Dujič: “Sodobna lesena masivna gradnja-trajnostna gradnja prihodnosti.”
  • Aleš Janžovnik: “Prostorski akti v luči trajnostnega razvoja”

Od 11.30 do 11.45 Odmor, kava, osvežitev, mreženje

2. Del, od 11.45 do 13.30 Okrogla miza (v okviru projekta Greens)

Predstavitvam bo sledila okrogla miza, na kateri bomo skušali dobiti odgovore, ali smo kot družba že zreli za nove, sodelovane modele na eni strani, na drugi pa  identificirali potrebe, potenciale in morebitne ovire za občinske investicije v trajnostno gradnjo. V omizje so vabljeni župani, predstavniki ministrstev pristojnih za prostor in stanovanja ter financ in investicij, občinskih služb za javno naročanje, stanovanjskega sklada ter energetskih agencij.

Vljudno vabljeni!

 

Vabilo objavimo kmalu.

 

 

Vsebina na strani Onkraj zelenega javnega naročanja – ničenergijske, prehransko samozadostne javne zgradbe se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here