O zdravju v občinah

0
308

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil novo spletno aplikacijo Zdravje v občini, ki ponuja celovit  pogled na zdravje in zdravstveno stanje v občinah. To je pomemben nov pripomoček, ki prikazuje stanje na ravni Slovenije, statističnih regij, upravnih enot in občin po različnih kazalnikih, ki jih spremljajo tudi razumljive opisne razlage. Informacije o zdravju prebivalstva so predstavljene na ravni Slovenije, statističnih regij, upravnih enot in občin. S tem je omogočen prikaz stanja posameznih območji in primerjave med njimi.

Z izbiro različnih zavihkov spletna aplikacija Zdravje v občini omogoča prikaz različnih vsebin:

  • Prikazi za posamezno občino, ki je na kratko opisana in umeščena v regijo in upravno enoto. Zdravstveno stanje prebivalstva v posamezni občini je podrobneje opisano s pomočjo kazalnikov zdravja. Grafična primerjava omogoča hiter pogled na umestitev občine glede na državno povprečje. Na voljo so tudi številčne vrednosti posameznih kazalnikov za posamezno občino.
  • Primerjalni prikazi različnih kazalnikov za vse občine v Sloveniji na kartah.
  • Vsebinski prispevki in podrobnejša pojasnila o tem, zakaj so informacije o zdravju pomembne, kako zdravje nastaja in kaj ga oblikuje.
  • Podrobnejši opisi definicij in izračunov posameznih kazalnikov.

zdravje_v_obcini

Vsebine spletne aplikacije so namenjene vsem, ki jih zanima celovit pogled na zdravje in zdravstveno stanje v občini ter državi. S podatki o zdravju v občini želimo odločevalcem, medijem ter različnim strokovnim in splošnim javnostim pomagati pri pomembnih odločitvah in aktivnostih na področju zdravja prebivalstva, ki bodo podprte s poznavanjem zdravstvenega stanja in potreb ter s tem prispevati k boljšemu zdravju vseh prebivalcev.

Več na spletni strani NIJZ.

Vsebina na strani O zdravju v občinah se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI