Novo poročilo o stanju okolja

0
362

Ministrstvo za okolje in prostor je s triletno zamudo vendarle pripravilo novo Poročilo o stanju okolja, ki je bilo v javni razpravi do 27.12.2016. V poročilu je posebna pozornost namenjena tudi trajnostni rabi prostora (15. poglavje) in posebej degradiranim območjem. Dokument navaja, da je cilj prostorske politike je spodbuditi večjo uporabo že pozidanih, vendar opuščenih ali v premajhni meri uporabljenih zemljišč za razvoj naselij. Kot degradirana se pojmujejo zemljišča, na katerih je bila opuščena raba objektov in naprav ali pa so ti objekti deloma opuščeni ter v različnih fazah propadanja. Glede na leta 2011 vzpostavljeno evidenco podatkov o degradiranih območjih v Sloveniji, kjer so zajeti podatki o degradiranih industrijskih, rudarskih, vojaških območjih ter območjih transportne in druge industrije, je bilo ugotovljeno, da je teh 194 v skupni površini skoraj 1.000 ha, kar predstavlja okoli 1 % vseh urbaniziranih površin.

img_20150711_180025Pa še nekaj zanimivih statističnih podatkov o slovenskih naseljih izhaja iz poročila: v letu 2014 je bilo v Sloveniji 6.034 naselij, od katerih je bilo 57 naselij brez prebivalcev; 90 % vseh naselij v Sloveniji ima manj kot 500 prebivalcev; okoli četrtina naselij ima manj kot 50 prebivalcev; le sedem mest ima več kot 20.000 prebivalcev, v njih pa živi dobra četrtina vseh prebivalcev države; po stopnji urbanizacije (okoli 50%) sodi Slovenija med najmanj urbanizirane evropske države.

Vsebina na strani Novo poročilo o stanju okolja se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI