Urbana agenda EU: v javni razpravi osnutek akcijskega načrta Trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve

V javni razpravi je prvi osnutek akcijskega načrta tematskega partnerstva Urbane agende EU 'Trajnostna raba...

Odprte so prijave za nagrado Evropske unije za dostopna mesta ‘Access City Award 2019’

Zaradi staranja prebivalstva in predvidevanj, da bo do leta 2020 v EU petina prebivalstva imela...

Partnerstva Urbane agende EU: odprta javna razprava o akcijskih načrtih

Tri tematska partnerstva Urbane agende EU 'Stanovanja', 'Krožno gospodarstvo' in 'Delovna mesta in veščine v...

Nagrada Scroll of Honour programa Združenih narodov za naselja

Odprte so prijave za častno nagrado »Scroll of Honour Award« programa Združenih narodov za naselja...

Se vaše mesto digitalizira?

Raziskava programa ESPON o digitalizaciji javnih storitev v evropskih mestih Digitalna orodja in rešitve spreminjajo načine...

Vsebina na tej strani se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/clanki/ z dovoljenjem avtorja. Vsebine lahko vsebujejo uredniške popravke ali so uredniške.

Najbolj popularni članki