Mentoriranje za zagovorništvo – povabilo prostorskim NVO

Nevladne organizacije s področja urejanja prostora se pogosto srečujejo s težavo, kako doseči spremembo v...

Status NVO v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah

e-seminar Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS 21/18) predstavlja nov sistemski in podporni okvir za...

Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo...

Četrti poziv UIA – teme in info

Evropska komisija je objavila dodatne informacije o 4. pozivu za UIA, ki bo objavljen oktobra...

WiFi4EU

Evropska komisija je 15. maja objavila prvi razpis v sklopu pobude WiFi4EU. Predvidoma 1183 občin...

Vsebina na tej strani se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/clanki/ z dovoljenjem avtorja. Vsebine lahko vsebujejo uredniške popravke ali so uredniške.

Najbolj popularni članki