Podnebno izobraževanje Temeljni pojmi podnebnih sprememb s profesor dr. Lučko Kajfež Bogataj

Urejanje prostora je eno izmed pomembnih orodij za naslavljanje podnebnih sprememb. Kako načrtujemo rabo prostora...

Pop up posvet – Statusi NVO v javnem interesu pod udarom sprememb predpisov

V letošnjem letu je več predpisov poseglo v ureditev delovanja NVO v javnem interesu. Članice...

Mesečne e-novice Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo – oktober 2020

Uvodnik Barbara Kvac (Focus, društvo za sonaraven razvoj)  – Bo leto priložnosti tudi leto dejanj?  Nevladne organizacije leto 2020 imenujemo...

Novi Zakon o urejanju prostora – kako smo prišli do ZUreP-3 in kaj prinaša?

Osnutek novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) je v javni razpravi do 24. 10. 2020....

Pop up posvet o osnutku Dolgoročne podnebne strategije Slovenije

Do konca septembra je v javni obravnavi Dolgoročna podnebna strategija Slovenije. Dokument naj bi na ravni države...

Vsebina na tej strani se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/clanki/ z dovoljenjem avtorja. Vsebine lahko vsebujejo uredniške popravke ali so uredniške.

Najbolj popularni članki