PešFolk se predstavi

Izrazita osredotočenost na motorne oblike prometa, ki je sledila bliskovitemu razvoju v zadnjih desetletjih, je...

Nov poziv za inovativne urbane aktivnosti

Septembra 2019 je predvideno odprtje 5. poziva za inovativne urbane projekte, ki bo zadnji poziv v tem programskem obdobju....

Navodila za pot do stanovanjske kooperative

Začetek leta se je za zagovornike stanovanjskih kooperativ in vse, ki so naklonjeni tovrstnemu načinu...

Celovito gradbeno dovoljenje in gradbeno dovoljenje v integralnem postopku

E-seminar Prispevek obravnava postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja v integralnem postopku, kot ga določa novi Gradbeni...

Upravljanje večstanovanjske stavbe

E-seminar Članek povzema pravila, pojme in standarde v zvezi z upravljanjem večstanovanjskih stavb pri nas. Pri...

Vsebina na tej strani se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/clanki/ z dovoljenjem avtorja. Vsebine lahko vsebujejo uredniške popravke ali so uredniške.

Najbolj popularni članki