Navodila za pot do stanovanjske kooperative

0
505

Začetek leta se je za zagovornike stanovanjskih kooperativ in vse, ki so naklonjeni tovrstnemu načinu zagotavljanja stanovanj, začel tudi s pomembnim korakom na poti do uresničevanja koncepta stanovanjskih zadrug v Sloveniji, saj je izšel Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge.

Priročnik je izšel v okviru projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajata organizaciji Focus in Umanotera, izdajo pa je podprla tudi Mreža za prostor. Za vsebinski del sta poskrbeli Zadruga Zadrugator in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, organizaciji sicer aktivni v delovni skupini za stanovanjsko politiko Mreže za prostor.

Kot pravijo izdajatelji
je namen Priročnika podpreti pobudnike stanovanjskih zadrug in sicer predvsem
tistih, ki želijo vzpostaviti model najemniške stanovanjske zadruge z
nedeljivim premoženjem. To pomeni, da je zadruga lastnik stanovanjske stavbe,
zadružniki pa pod ugodnimi pogoji (stabilna neprofitna ali stroškovna najemnina)
najemajo stanovanje. Obenem so kot člani zadruge tudi solastniki stanovanjske stavbe
z vsemi pravicami, ki izhajajo iz statusa člana zadruge. Opisan model, ki
prevladuje v švicarskih kantonih in predvsem mestih, se je uveljavil tudi pri
nas, kot oblika zadružnih stanovanj, ki naj bi bila upravičena do spodbud
stanovanjske politike. Pričakovati je, da bo ta model podprt tudi v Stanovanjskem
zakonu, ki je v pripravi.

Odgovornim za vzpostavitev sistema za gradnjo kooperativnih stanovanj na nacionalni in lokalni ravni bo Priročnik v pomoč. Vseh čeri in poti mimo njih pa vendarle ne odkriva. Med večje sodi nujnost vzpostavitve konsistentnega in trajnega sistema subjektnih subvencij, brez katerega kooperative ne bodo mogle zaživeti. Pri kooperativnih stanovanjih je namreč ključna stroškovna najemnina, ki mora pokriti stroške, ki bo še vedno za mnoge previsoka in tem je potrebno zagotoviti pomoč iz javnih virov.

V Priročniku boste bodoči zadružniki našli po časovnem zaporedju pregledno urejene potrebne aktivnosti od odločitve za stanovanje v stanovanjski kooperativi, do vselitve vanj in naprej. Avtorji so ta proces umestili v aktualne slovenske razmere, zaradi česar je seveda nekoliko bolj zapleten. Vendar naj to bodočim kooperantom ne vzame volje, saj ko bo sistem vzpostavljen, bo marsikatera neznanka v procesu odpravljena. Upravičeno lahko pričakujemo, da bo z letošnjim sprejetjem nove stanovanjske zakonodaje in vzpostavitvijo pilotne stanovanjske zadruge bistveno lažje pobudnikom stanovanjskih kooperativ ugledati luč na koncu tunela.

Zato je čas, da poiščite prijatelje somišljenike, se organizirajte v skupino oz. vzpostavite organizacijsko strukturo zadruge. Po teh dveh prvih korakih, skupno s Priročnikom v rokah pokukajte v drugega, tretjega … ter upamo čimprej do uresničitve desetega, ko se boste kot najemnik v solastniški stavbi ukvarjali njenim upravljanjem in z urejanjem notranjih pravil.

Pripravil: Blaž Habjan, Zavod Zora

Vsebina na strani Navodila za pot do stanovanjske kooperative se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI