Napoved – Okrogla miza o turizmu

0
296

Skupnost občin Slovenije je aktivna v različnih evropskih projektih in tokrat smo različnim vsebinam treh projektov dali skupni imenovalec,  turizem. 21. decembra organiziramo okroglo mizo, na katero smo povabili različne strokovnjake, takšne, ki turizem dobro poznajo in takšne, za katere si želimo, da bi ga poznali, saj odločilno vplivajo na prihodnje politike, zakonodajo in financiranje.

Na dogodek smo povabili (nismo še prejeli vseh potrditev, zato si pridržujemo pravico do sprememb):

 • Direktorat za turizem na MGRT, Renato Martinčič, direktorico
 • Direktorat za javno naročanje na MJU, Saša Matasa, direktorja
 • Slovensko turistično organizacijo, Majo Pak, direktorico
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Janja McKenzy Kreitmaier, UA – partnerstvo za krožno gospodarstvo
 • koordinatorico SRIP trajnostni turizem, Klavdijo Perger
 • koordinatorico SRIP za krožno gospodarstvo, Dragico Marinič
 • Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, Jana Apih
 • Inštitut za krožno gospodarstvo WCYLE, Igor Kos

V turizmu poznamo štiri ključne elemente, ki jih vsak turist potrebuje v destinaciji:

 1. Hrana
 2. Namestitev
 3. Mobilnost
 4. Atrakcija oziroma razlog potovanja

Na kakovost ponudbe teh ključnih elementov odločilno vplivajo štiri skupine deležnikov:

 1. Turisti
 2. Turistično gospodarstvo (neposredni in posredni ponudniki blaga in storitev)
 3. Javne sektor, vključno z občinami in nosilci odločanja
 4. Lokalno prebivalstvo, vključno z NVO

Viri, infrastruktura ali druga horizontalna podpora, ki je pri tem ne smemo spregledati pa je:

 1. Energija
 2. Voda
 3. Odpadki
 4. Grajeno okolje
 5. Ljudje / skupnost
 6. Naravna in kulturna dediščina
 7. Informacije, komunikacija
 8. Poslovno okolje

Na katere izmed naštetih lahko vplivajo občine s svojimi lokalnimi politikami turističnega razvoja? Ali smo spregledali kaj pomembnega? Kakšne so usmeritve države in kakšno dostopno podporno okolje? Zeleno javno naročanje, krožno gospodarstvo, urbani razvoj, kakšna je povezava s turizmom in ali je sploh? To so vprašanja, na katera bi želeli slišati odgovore občin, vabljenih gostov, predvsem pa dati prostor vašim vprašanjem, problemom s katerimi se soočate in dobrim praksam.

Prijazno vabljeni!

Dogodek bo v Ljubljani, točno lokacijo sporočimo naknadno.

 

Vsebina na strani Napoved – Okrogla miza o turizmu se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/prostor/urbani_razvoj/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI