NAJAVA: Kako enotno izvajati prostorsko in gradbeno zakonodajo!

0
28

Začenja se peti mesec uporabe ZUreP-3 in GZ-1. Zakona sta prinesla nekaj novosti, zato prihaja  pri izvajanju do različnih vprašanj in razhajanj pri razumevanju zakonov. Ministrstvo za okolje in prostor tokratni spletni seminar namenja poenotenju razumevanja in izvajanja posameznih aktualnih vsebin obeh zakonov vezano na upravne postopke, ki se vodijo na upravnih enotah.

Seminar bo potekal v torek 29. 11. 2022 s pričetkom ob 10 uri. Organiziran bo preko Teams (povezava bo posredovana naknadno). Seminar bo trajal predvidoma tri ure z vmesnim 15 minutnim odmorom.   

Vsebina seminarja je pripravljena v obsegu predhodno zbranih  pogostih vprašanj, ki so bile posredovane s strani upravnih enot in se bo nanašala na:

  • predstavitev nekaterih novih ali spremenjenih pojmov v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22),
  • Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov ter vlogah, izjavah, obrazcih do njegove objave,
  • postopek izdaje gradbenega dovoljenja v povezavi z mnenji ter drugimi vprašanji,
  • priglasitev začetka gradnje, dopustna odstopanja in uporabno dovoljenje,
  • še nekaj dodatnih pojasnil vezanih na legalizacijo objektov in
  • drugo

Seminar je prvenstveno namenjen upravnim delavcem, ki vodijo postopke na podlagi GZ-1. Vabljeni pa so tudi upravni delavci občin in občinski urbanisti, ki jim bodo te informacije koristile pri delu.

***

Seminar poteka v organizaciji MOP, zaradi česar dodatne informacije (povezava oz. prijava) sledijo v kratkem. 

Vsebina na strani NAJAVA: Kako enotno izvajati prostorsko in gradbeno zakonodajo! se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here