Kakšne novosti za prostorske organizacije prinaša Zakon o nevladnih organizacijah?

0
247

Senka Šifkovič Vrbica

Državni zbor je 20. marca 2018 sprejel Zakon o nevladnih organizacijah, ki zapolnjuje pravno praznino enotne definicije in ureditve nevladnih organizacij (glej novico CNVOS). Za nevladne organizacije s področja prostora ne prinaša posebnih novosti, saj je bil medtem že sprejet novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki je uredil status nevladnih organizacij s področja urejanja prostora v javnem interesu. Vendar pa bodo lahko začeli zavodi in ustanove s postopkom pridobivanja statusa na področju prostora sedaj že pred 1. junijem 2018, ko bo uveljavljena nova prostorska zakonodaja.

Že ZUreP-2 je na podlagi petletnih prizadevanj Mreže za prostor dalje uredil dostop do tega statusa tudi za zavode in ustanove, določil pa je tudi določene pravice teh organizacij. Zakon o nevladnih organizacijah, ki še ni objavljen, bo začel veljati predvidoma sredi aprila, Zakon o urejanju prostora pa bo začel veljati 1. junija 2018, čeprav je bil sprejet prej. Ureditvi obeh zakonov sta skladni.

Podrobnejše pogoje za izkazovanje pomembnejših dosežkov tako kot doslej določi za področje pristojni minister. Zakon o nevladnih organizacijah sicer ukinja Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora, vendar se do izdaje novega pravilnika še vedno uporablja.

Po objavi in uveljavitvi zakona bomo v Mreži za prostor pripravili tudi navodila za potrebne uskladitve in pridobivanje statusov v javnem interesu po novem zakonu.

Posebej pomemben del novega zakona je tudi finančna podpora razvoju nevladnih in prostovoljskih organizacij. Pri Ministrstvu za javno upravo se bo na podlagi zakona vzpostavila posebna proračunska postavka za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij. Javni razpis iz tega sklada se bo objavil najmanj enkrat letno. Za to leto ga mora ministrstvo objaviti v roku enega meseca po uveljavitvi zakona.

Zakon definira tudi vsebinske mreže, med katere sodi tudi Mreža za prostor, področnim ministrstvom pa nalaga, da:

  • preko javnih razpisov financirajo projekte in programe vsebinskih mrež nevladnih organizacij
  • preko javnih razpisov financirajo druge projekte in programe nevladnih organizacij in drugih oseb, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj posameznih področij ter spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in podpornega okolja za nevladne organizacije.

 

Vsebina na strani Kakšne novosti za prostorske organizacije prinaša Zakon o nevladnih organizacijah? se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI