Kako je varstvo okolja povezano s prostorskim načrtovanjem

0
198

Marca smo otvorili serijo seminarjev o trajnostnem urejanju prostora, s katero želimo predstaviti povezave med trajnostnim razvojem in urejanjem prostora ter jih povezati z izzivi, ki jih sprožajo podnebne spremembe. Na prvem seminarju je Maja Simoneti iz IPoP – Inštituta za politike prostora poskusila zbudila interes slušateljev za sodelovanje v procesih urejanja prostora in nas povedla skozi koncept trajnostnega razvoja v povezavi z urejanjem prostora ter v luč in podnebnih sprememb. Na drugem seminarju, 20. aprila 2021, nam je dr. Petra Vertelj Nared povedala več o tem, kako je varstvo okolja povezano s prostorskim načrtovanjem.

Skozi pogled v začetke okoljevarstvenega gibanja ter v zakonodajni okvir je bil predstavljen koncept varstva okolja. Ta se je skozi čas spreminjal, povezan pa je tudi z etičnimi načeli varstva. Če so bili prvotni vzgibi povezani predvsem z varstvom narave z namenom ohranitve »nedotaknjenega prostora«, ki bi ljudem nudil ugodje in navdih ter služil izobraževanju, pa je današnji koncept varstva okolja precej bolj kompleksen. Izhaja iz načel trajnostnega razvoja, skrbi za prihodnje generacije, varstva virov ter odgovornosti človeka do živega in neživega sveta.

Na kratko je bil predstavljen slovenski sistem prostorskega
načrtovanja, z njim v povezavi pa tudi postopki varstva okolja (npr. celovita
presoja vplivov na okolje in okoljsko poročilo). Izpostavljeno je bilo
varovalno planiranje kot učinkovit optimizacijski postopek za usklajevanje
razvojnih in varovalnih izhodišč. Ta na podlagi danih možnosti (alternativ,
variant, različic) s pomočjo analiz ranljivosti okolja išče tisto, ki bi okolju
prizadela najmanj škode.

Izvedeli smo tudi, da so zahteve po varstvu okolja vključene v prostorske akte. Na strateški ravni gre za načelne usmeritve varstva okolja, v izvedbenih aktih pa so zahteve po varstvu okolja že čisto konkretne. Gre za določila odloka in lahko veljajo za celotno območje, ki ga prostorski akt pokriva, ali pa se zahteve po varstvu okolja s podrobni prostorsko izvedbenimi pogoji vežejo na točno določene parcele. Ker so prostorski akti tudi neposredna podlaga za poseganje v prostor (na njihovi podlagi se pridobivajo gradbena dovoljenja oziroma se izvajajo gradnje), so prostorski akti bistveni za uveljavljanje varstva okolja.

Seminarji so namenjeni članicam Mreže za prostor in drugim, ki jih zanima poglobiti svoje znanje o trajnostnem urejanju prostora. Seminarji so del Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembeZa mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Vsebina na strani Kako je varstvo okolja povezano s prostorskim načrtovanjem se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI