Izvajanje pokopališke dejavnosti in 24-urne dežurne službe

0
124

V četrtek 15. marca 2018 med 10.00 do 14.00 uro v veliki sejni dvorani MO Velenje

Predviden program

Izvajanje pokopališke dejavnosti (prof. dr. Boštjan Brezovnik, doc. dr. Franjo Mlinarič)

  • pokopališki red v občini;
  • oblikovanja cen grobnin v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ s primerom;
  • ureditev razmerij z lastniki pokopališč v skladu z določili Stvarnopravnega zakonika /SPZ/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/;
  • ureditev razmerij z upravljavci pokopališč v občini v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/.

Izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (prof. dr. Boštjan Brezovnik, doc. dr. Franjo Mlinarič, Milan Železnik):

  • način opravljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/;
  • oblikovanje cen 24-urne dežurne pogrebne službe v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe s primerom;
  • ureditev razmerij v zvezi z opravljanjem 24-urne dežurne službe v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/;
  • izvedba postopka podelitve koncesije za opravljanje 24-urne dežurne službe v skladu z določili  Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/.

Vljudno vabljeni!

 

Vabilo v PDF obliki.

Prijavite se s prijavnico spodaj.

Vsebina na strani Izvajanje pokopališke dejavnosti in 24-urne dežurne službe se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here