Izdelava stanovanjske strategije Občine Bohinj

0
67

Občina Bohinj se sooča s porastom turizma na eni in potrebno po dostopnih stanovanjih na drugi strani. Prazne nepremičnine in novogradnje se večinoma napolnijo s turističnimi nastanitvami, na ta račun pa nastaja primanjkljaj stanovanj in hiš za domačine in druge, ki bi tam želeli živeti. Posledica prepoznavnosti in obiskanosti destinacije je tudi rast nepremičnin, kar zmanjšuje dostopnost do stanovanj tistim družinam in posameznikom, ki si jih ne morejo privoščiti. Z oblikovanjem stanovanjske strategije želi nasloviti vprašanje reševanja stanovanjskih problemov mladih in starejših, kot tudi drugih prebivalcev na območju.

Občina Bohinj je na javnem naročila izbrala IPoP za izdelavo občinske stanovanjske strategije. Nalogo vključuje analiza obstoječega stanja, obravnava problematike, pregled potreb prebivalcev po stanovanjih in zemljiščih za gradnjo, določitev stanovanjske politike ter nabor ukrepov, ki služijo realizaciji ciljev. Podizvajalca pri projektu sta bila GIAM ZRC SAZU in Primož Medved.

Trajanje: 06/2020 – 11/2020

Foto: Urban Jeriha

The post Izdelava stanovanjske strategije Občine Bohinj appeared first on IPoP – Inštitut za politike prostora.

Vsebina na strani Izdelava stanovanjske strategije Občine Bohinj se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI