Evropski teritorialni pregled (European Territorial Review)

0
440

Program ESPON je objavil poročilo, s katerim želi prispevati k razpravi o kohezijski politiki Evropske unije po letu 2020. Pregled sintezno predstavlja ugotovitve, ki temeljijo na uporabnih raziskavah, ki so jih do poletja 2017 opravile mednarodne raziskovalne skupine, ki sodelujejo v projektih ESPON. Poročilo obravnava širok razpon različnih tem, ki so pomembne za prostorski razvoj, pa tudi za razvoj gospodarstva, delovnih mest in rast v Evropi. Zagotavlja vpogled v raznolikost prostora evropskih držav in njihovih medsebojnih povezav. Predvsem se osredotoča na potrebo po krepitvi sodelovanja med različnimi teritorialnimi enotami v Evropi, da bi tako izkoristili obstoječe razvojne potenciale in spoznali glavne razvojne izzive. Poročilo je dostopno na spletnih straneh programa: https://www.espon.eu/european-territorial-review

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here