Evalvacija Solidarnostnega sklada EU 2002–2016

0
145

Študija Ex post evaluation of the EU Solidarity Fund in years 2002-2016 predstavlja naknadno evalvacijo izvajanja in uspešnosti Solidarnostnega sklada EU skozi njegovo celotno delovanje v letih 2002-2016. Pri tem sledi štirim ciljem, ki jih je zastavila projektna naloga: (1) analizira vse postopke uporabe sklada, tudi vse zavrnjene prošnje, (2) zbere dejstva o izvajanju in učinkovitosti sklada na podlagi analize 7 poglobljenih študij primerov, (3) analizira vlogo sklada z vidika politik, ki želijo preprečevati naravne nesreče ter izboljšati odpornost in pripravljenost nanje, (4) premisliti dodano vrednost in prednosti sklada na ravni EU ter tudi njegove pomanjkljivosti.

Naročnik: Evropska komisija / OIR

Trajanje: 12/2017–04/2018

Vsebina na strani Evalvacija Solidarnostnega sklada EU 2002–2016 se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI