ESPON: Razpis za izvedbo ciljnih raziskav in najava aplikativnih raziskav v letu 2018

0
271

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON povezuje in gradi skupno bazo znanj s področja prostora in prostorskega razvoja ter tako krepi učinkovitost kohezijske politike EU, drugih sektorskih politik in programov v okviru evropskih investicijskih in strukturnih skladov ter nacionalnih in regionalnih politik teritorialnega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja s prenosom znanja in zagotavljanjem podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 in omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Program ESPON je na svojih spletnih straneh objavil razpise za izvedbo naslednjih raziskav:

 • »Presoja vplivov čezmejnega sodelovanja na prostor« (rok za prijavo je 30. januar 2018 do 14.30);
 • »Pomorsko prostorsko načrtovanje in medsebojno vplivanje morja in kopnega« (rok za prijavo je 30. januar 2018 do 15.00);
 • »Potencial masovnih podatkov za razvoj celovitih prostorsko razvojnih politik na evropskih koridorjih rasti« (rok za prijavo je 30. januar 2018 do 15.30);
 • »Urbano-ruralna povezanost v nemetropolitanskih regijah« (rok za prijavo je 2. februar 2018 do 15.00);
 • »Orodja za prostorske analize – uporaba masovnih podatkov za analize prostora in stanovanjsko dinamiko« (rok za prijavo je 9. februar do 14:00).

Podrobneje se lahko z razpisom, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON, na tej povezavi.

Najava tem aplikativnih raziskav programa ESPON. V letu 2018 bodo razpisane naslednje aplikativne raziskave:

 • Prehod v regionalnih gospodarstvih
 • Razvoj podeželja v Evropi
 • Medregionalna razmerja v Evropi
 • Trajnostna raba tal
 • Prostorski vplivi naravnih nesreč
 • Metodologija in meritve kakovosti življenja

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.espon.eu

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here