Dopustnost sklepanja dodatkov k pogodbam ter aktualna praksa DKOM

0
26

Stanje na trgu močno vpliva na izvajanje javnih naročil.  Nastala je situacija v zvezi s katero ne obstaja bogata sodna in pravna praksa, kar mestoma povzroča negotovost, kako posamezno situacijo zakonito obravnavati.

Naročniki prejemajo zahtevke za dvig cene in se soočajo z vprašanji kot so:

 • Kdaj je sprememba pogodbe dopustna?
 • Ali se lahko prizna dvig samo na podlagi indeksa?
 • Kakšna dokazila moram zahtevati?
 • Kako naj se formulira dodatek?
 • Kaj moram navesti v uradni zaznamek?
 • Kdaj lahko govorimo o nepredvidljivih okoliščinah?
 • Je res, da se Pravilnik o valorizaciji (ne)uporablja?
 • Lahko valoriziram denarno obveznost, če to ni bilo predvideno v pogodbi?
 • Ali se omejitev nad 10%  iz 656. člena OZ nanaša na celotno pogodbeno vrednost ali na posamezno postavko?
 • Ali se lahko sklene dodatek, v katerem se dogovori za vmesna avansna plačila s čimer se omeji možnost dviga cen?
 • Ali se lahko izloči določene postavke v fazi izvedbe pogodbe?
 • Kaj mi mora predložiti dobavitelj, da se bo lahko podaljšal rok izvedbe?

Poleg aktualnih vprašanj vezanih na situacijo nestabilnega trga, pa se bo na seminarju izpostavilo tudi novejšo prakso Državne revizijske komisije v zvezi z instituti kot so:

 • Določitev pogojev za sodelovanje
 • Zavrnitev ponudb
 • Neobičajno nizka ponudba
 • Dopolnitev ponudb
 • Konkurenčnem postopek s pogajanji po b. točki prvega odstavka 44. člena ZJN-3
 • Pravočasnost zahtevka za revizijo

Predavala bo Milena Basta Trtnik, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z večletnim delovanjem v okviru svetovalnega podjetja, ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

Vsebina na strani Dopustnost sklepanja dodatkov k pogodbam ter aktualna praksa DKOM se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here