Delovno srečanje občin na temo podnebne krize

0
135

V Sekretariatu SOS zaznavamo vse več vprašanj in pobud občin, ki so tako ali drugače povezane s podnebno krizo, od posameznih ukrepov prilagajanja do blaženja. Vprašanja so zelo različna in se nanašajo na izkušnje drugih občin, na možnosti financiranja projektov, na vlogo občine, kaj lahko naredi, kako se loti načrtovanja politik in ukrepov. Na državni ravni je v procesu sprejemanja več dokumentov, ki so povezani s podnebno krizo, Nacionalni energetsko podnebni načrt (NEPN), Zakon o podnebni politiki, Podnebna strategija in program porabe sredstev podnebnega sklada. Evropa je sprejela Evropski zeleni dogovor in dokumenti za novo programsko obdobje 2021-2020 podnebno politiko uvrščajo med prioritetna področja, ki jih je potrebno naslavljati in zanje namenjajo znatne proračunske postavke.

Kakšna je vloga občin kadar govorimo o podnebni krizi, kakšne so priložnosti in kako smo lahko drug drugemu v pomoč in podporo so vprašanja, ki bi jih želeli nasloviti na delovnem srečanju 12. februarja 2020 v prostorih Inštituta Jožef Stefan v Dolu pri Ljubljani (Reaktorski center). Povabili smo strokovnjake iz Inštituta Jožefa Stefana, ki jim je bila zaupana priprava podnebne strategije in Ministrstva za okolje in prostor. Vabimo predstavnike občin, ki so že naredili korake v tej smeri in so pripravljeni deliti svoje izkušnje in tiste, ki to šele bodo. Skupnost občin Slovenije organizira ta sestanek z namenom identifikacije stanja in potreb občin na tem področju, da bi lahko zagotovili ustrezno podporo.

Vsebina na strani Delovno srečanje občin na temo podnebne krize se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here