Common indicators for European Regional Development Fund and Cohesion Fund interventions after 2020

0
147

Študija DG Regio tender on common indicators for European Regional Development Fund and Cohesion Fund interventions after 2020 ovrednoti možnosti za razširitev trenutnega seznama skupnih kazalnikov učinka in izvedljivost razvoja seznama skupnih neposrednih kazalnikov rezultata za operacije v okviru ESRR in KS v obdobju po 2020. ESRR in KS prispevata okoli 350 milijard evrov za 355 operativnih programov v obdobju 2014-2020. Študija gradi na izkušnjah izvajanja programov tekočega obdobja in spoznanj iz izkušenj drugih programov (npr. programi skladov ESI, operacije mednarodnega sodelovanja Svetovne banke).

Naročnik: Evropska komisija / t33

Trajanje: 11/2017–09/2018

Vsebina na strani Common indicators for European Regional Development Fund and Cohesion Fund interventions after 2020 se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI