Četrto srečanje strateške delovne skupine za pripravo odloka o izgledu naselij in krajine

0
126

V sredo, 5. februarja 2020 so se v Mestni hiši Ljubljane vnovič sestale predstavnice in predstavniki (mestnih) občin s področja urejanja prostora. Okrepljeno sodelovanje med strateško delovno skupino članic in članov Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije, je tokrat zajemalo operativni vidik oglaševanja v okviru priprave odloka o urejanju podobe naselij in krajine. K strokovni razpravi so bili povabljeni prof. Janez Koželj, ljubljanski podžupan in urbanist ter drugi strokovnjaki.                                                           (foto: JV)

 

Na delovnem srečanju so zbrani obravnavali namenske, prostorske in izvedbene vidike oglaševanja in obveščanja, ki so jih podprli z zakonodajnimi stališči in predlogi urejanja v prostoru. Vsebinsko pestro razpravo o oglaševanju bo delovna skupina nadaljevala na naslednjem srečanju, ko bo dopolnila ugotovitve preteklih srečanj.

 

Vsebina na strani Četrto srečanje strateške delovne skupine za pripravo odloka o izgledu naselij in krajine se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/prostor/urbani_razvoj/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI