Znane so teme za 3. in 4. razpis pobude Inovativni ukrepi v mestih

Pobuda Inovativni ukrepi v mestih je objavila teme, izbrane za tretji in četrti razpis, ki bosta objavljena konec leta 2017 in 2018. Evropska komisija se...

Mesta in krožno gospodarstvo – Od urbanih primerov in politik do novih priložnosti sodelovanja

Pridružite se nam 19. oktobra 2017 v Mariboru na konferenci Mesta in krožno gospodarstvo – Od urbanih primerov in politik do novih priložnosti sodelovanja. Sodobna mesta...

Posvet Vsi hodimo

Hoje je najbolj univerzalna oblika gibanja. Hoja je nepogrešljiva v prizadevanju za javno zdravje, za varstvo okolja, za trajnostno mobilnost ter osvetlitvi pomena univerzalne...

Približevanje mestne uprave prebivalcem s pobudami meščanov in dnevi odprtih vrat

Ljubljana si prizadeva svoje prebivalce aktivneje vključevati v procese odločanja, zato so v zadnjih letih vzpostavili več mehanizmov, s katerimi odpirajo prostor za sodelovanje...

Napovedujemo posvet “Vsi hodimo”

V Novem mestu bo v Knjižnici Mirana Jarca konec meseca (24. 8. 2017) posvet namenjen spodbujanju hoje kot vsestransko koristne prometne prakse. Na posvetu...

Čebelja pot za samooskrbo Mestne občine Ljubljana

V Ljubljani se zavedajo pomena opraševalcev za zeleno mesto, zato so leta 2015 odprli Čebeljo pot. Zanjo je Mestna občina Ljubljana prejela nagrado evropskega...

Sodelujte na URBACT delavnicah na Evropskem tednu regij in mest!

Odbor regij in Generalni direktorat EU za regionalno in mestno politiko (DG REGIO) letos organizirata že 15. Evropski teden regij in mest, ki se...

Glasujte za najboljšo dobro prakso

Urbact – dobre prakse – glasovanje Vsebina na strani Glasujte za najboljšo dobro prakso se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/prostor/urbani_razvoj/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

Kranj prejel nagrado za dobro prakso pri prenovi soseske Planina

Mestna občina Kranj je prejela naslov mesto z dobro prakso. Nagrado je program URBACT, evropski program, ki spodbuja celostni urbani razvoj, podelil za 97...

Povabilo – javno posvetovanje – Urbana Agenda za EU

Vabljeni, da v okviru javnega posvetovanja, podate svoje mnenje k osnutkom ukrepov, predlaganih v osnovnih dokumentih partnerstev. Vaše povratne informacija bodo partnerstva uporabila za...

Najbolj popularni članki