Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

Oktobra 2018 je bila na Svetu Ljubljanske urbane regije potrjena Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (LUR), ki predstavlja eno prvih tovrstnih strategij za...

Kako lahko en avto razdelimo na tri dele?

Evropski teden mobilnosti letos poteka pod sloganom Združimo moči, delimo si prevoz. Praksa deljenja prevozov oz. sopotništvo se je v Sloveniji v resnici že...

Zagovorniki okolja 2

Projekt naslavlja težave, ki se pojavljajo pri uveljavljanju okoljevarstvenih načel v procesih urejanja prostora in izvirajo iz (1.) nezadostnega poznavanja sistema urejanja prostora, (2.)...

Urbano dimenzijo potrebujemo v kohezijski politiki tudi po 2020

Urbana dimenzija je v zadnjih dvajsetih letih postala pomemben del evropske kohezijske politike EU. V programskem obdobju, ki traja do leta 2020, je približno...

Znanih je 25 prenosnih omrežij – pridružite se!

Nadzorni odbor programa URBACT je 4. aprila 2018 potrdil 25 prenosnih omrežij, ki združujejo 75 evropskih mest. 25 omrežij pokriva 20 držav. 36 % mest,...

Katalog dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri

Planet Zemlja vsako uro prejme toliko sončne energije, da bi z njo lahko pokrili celoletne svetovne potrebe po energiji. A kljub temu, da so...

Odprt natečaj za globalne nagrade The Circulars 2017 tudi za občine

Vsebina na strani Odprt natečaj za globalne nagrade The Circulars 2017 tudi za občine se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/prostor/urbani_razvoj/feed/, z dovoljenjem avtorja...

Glasujte za najboljšo dobro prakso

Urbact – dobre prakse – glasovanje Vsebina na strani Glasujte za najboljšo dobro prakso se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/prostor/urbani_razvoj/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami

Urejene javne zelene površine so ključne za kakovost bivanja v urbanem okolju. V 21. stoletju govorimo o družbenih, okoljskih in ekonomskih koristih urejanja javnih...

Zbornik dobrih praks Trajnostna mobilnost v praksi

Izšel je zbornik Trajnostna mobilnost v praksi, s katerim želijo avtorji in partnerji istoimenskega projekta različnim ciljnim skupinam prikazati, da ukrepi trajnostne mobilnosti že...

Najbolj popularni članki