Mali projekti, velike spremembe

Podnebni program vsebinskih mrež, ki ga financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor omogoča, da se v okviru projekta podprejo tudi aktivnosti...

Mesečne e-novice Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo – februar 2021

Uvodnik  Senka Šifkovič Vrbica, Nina Plevnik (IPoP – Inštitut za politike prostora) Mali projekti, velike spremembe Aktualno v okviru mrež  Podnebna izobraževanja Mreže za prostor Za nami je tretje...

Podnebno izobraževanje Prilagajanje na podnebne spremembe

Četrto in zadnje izobraževanje v ciklu Podnebnih izobraževanj Mreže za prostor bo posvečeno prilagajanja na podnebne spremembe, zelo pomembnemu področju, ki je nasploh deležno premalo pozornosti. Glede...

Podnebno ogledalo še naprej kaže neprijetno prometno podobo

Konec januarja 2021 je izšlo novo Podnebno ogledalo 2020, v katerem so strokovnjaki ocenili zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za leto 2019 glede na Operativni program...

Kakšne so politike, ki rešujejo podnebno krizo?

Za nami je tretje Podnebno izobraževanje Mreže za prostor. Po tem, ko smo se v okviru prvega seznanili s temeljnimi  pojmi podnebnih sprememb, v...

Glasujte za Zelenega pingvina

Zeleni pingvin, zmagovalna ideja Climathona Ljubljana, se je uvrstil med pet najboljših idej na svetu in se bori za zmago na svetovnem...

Izziv “Climate Smart Cities”

Britanska organizacija The Nesta Challenges razpisuje izziv za podnebno pametna mesta. Z razpisom iščejo inovativne zamisli oziroma projekte s pametnimi podnebnimi in...

Ministrstvo po javni razpravi izločilo pravico do sodnega varstva NVO zoper prostorske izvedbene akte...

Po javni razpravi osnutka novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) v novembru 2020, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog zakona, v katerem pa ni...

EUKN spletna seminarja v okviru serije dogodkov »Thinking Beyond the Crisis«

Evropska mreža znanja (EUKN) januarja 2021 organizira dva spletna seminarja. Seminarja sta del serije dogodkov »Thinking Beyond the Crisis«.

Mesečne e-novice Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo – januar 2021

Uvodnik  Uroš Brankovič, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj (CTRP Kranj) Kdo ima rad Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo ? Ekološko kmetijstvo, predvsem lokalno, je ena od...

Najbolj popularni članki