Podnebno izobraževanje Stanje in prognoze za Slovenijo

Po tem, ko nam je prefesor dr. Lučka Kajfež Bogataj v novembru predstavila temeljne pojme s strani človeka povzročenih podnebnih sprememb, njihove vzroke in...

Poimenovanje NVO v javnem interesu na področju prometa

Na Ministrstvo za infrastukturo in AJPES smo 24. novembra 2020 naslovili Predlog spremembe poimenovanja NVO v javnem interesu na področju prometa in predlog za...

Skupnostne sončne elektrarne na strehah v javni lasti

Glede doseganja podnebnih ciljev deleža energije iz obnovljivih virov energije Slovenija zaostaja tako v obdobju do leta 2020, prav to pa je bilo tudi...

Osnove podnebnih sprememb s profesor dr. Lučko Kajfež Bogataj

Profesor dr. Lučka Kajfež Bogataj je s predavanjem o osnovah  podnebnih sprememb 18.11.2020 za člane Mreže za prostor kot običajno navdušila. Ne, da je...

Podnebno izobraževanje Temeljni pojmi podnebnih sprememb s profesor dr. Lučko Kajfež Bogataj

Urejanje prostora je eno izmed pomembnih orodij za naslavljanje podnebnih sprememb. Kako načrtujemo rabo prostora in upravljamo s prostorom, v veliki meri določa možnosti za...

Pop up posvet – Statusi NVO v javnem interesu pod udarom sprememb predpisov

V letošnjem letu je več predpisov poseglo v ureditev delovanja NVO v javnem interesu. Članice Mreže za prostor smo zato na Pop up dogodku...

Mesečne e-novice Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo – oktober 2020

Uvodnik Barbara Kvac (Focus, društvo za sonaraven razvoj)  – Bo leto priložnosti tudi leto dejanj?  Nevladne organizacije leto 2020 imenujemo leto podnebne ambicije. Letošnje leto mora biti leto, ko bodo...

Novi Zakon o urejanju prostora – kako smo prišli do ZUreP-3 in kaj prinaša?

Osnutek novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) je v javni razpravi do 24. 10. 2020. Preden se posvetimo njegovi vsebini, je morda koristno najprej...

Pop up posvet o osnutku Dolgoročne podnebne strategije Slovenije

Do konca septembra je v javni obravnavi Dolgoročna podnebna strategija Slovenije. Dokument naj bi na ravni države začrtal pot za spopadanje s podnebnimi spremembami za naslednjih 30...

Dolgoročna podnebna strategija predlaga dve možni poti do ogljične nevtralnosti

Slovenija ima končno pred seboj strategijo, ki nakazuje pot do ogljične nevtralnosti v letu 2050. Čeprav je cilj jasen, pa je manj jasna pot, kako do...

Najbolj popularni članki