NALOGE OBČIN V LETU 2018 ZA KAKOVOSTNO IZVEDBO NUSZ V PREHODNEM LETU 2019

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom...

Izobraževanje “Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami”

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta Transformacija v novi koordinatni sistem organizira izobraževanje z naslovom: Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z...

Načrtovanje, merjenje in poročanje o družbenih učinkih

Skupnost občin Slovenije in Fundacija Prizma vas v sklopu projektov Sociolab in Social(i) Makers vabimo na delavnico na temo NAČRTOVANJE, MERJENJE IN POROČANJE O DRUŽBENIH...

Konstitutivna seja občinskega sveta – Vabilo na strokovni posvet za direktorje občinskih uprav

    Po opravljenih lokalnih volitvah 18. novembra 2018 je prvo in najpomembnejše dejanje sklic in izvedba prve konstitutivne seje novoizvoljenih občinskih svetov. Da bi potrjevanje mandatov...

Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v...

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države...

ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča

Posebnost področja javnega naročanja je med drugim tudi v pomembnosti in (absolutni) moči, ki jo imajo odločitve Državne revizijske komisije v zvezi s spori...

3. Festival Družbenih inovacij

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ekonomskim institutom Maribor vljudno vabi na 3. Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva (Social(i) Makers festival), ki bo potekal 24....

Akademija družbenih inovacij: Tehnologija in ustvarjalnost za družbene inovacije

V projektu Social(i)Makers smo oblikovali Akademijo družbenih inovacij, ki je osnovana kot spletni tečaj v angleščini, dostopen na povezavi https://social-innovation-academy.teachable.com/ Vsakih 14 dni je...

Predstavitev Uredbe o razvrščanju objektov, Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih...

Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet namenjen predstavitvi Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in...

Vloga občin pri uveljavitvi modelov množičnega vrednotenja

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije, vas vabimo na posvet Zakon o...

Najbolj popularni članki