Akcijski načrt za Lokalne zelene dogovore

0
89

Danes, 22.6.2021 je bil na spletnem dogodku za evropske županje in župane, ki ga je skupaj s projektom ICC gostil Odbor regij predstavljen Akcijski načrt za Lokalne zelene dogovore.

Z zelenim dogovorom EU (European Green deal – EGD) si je Evropska komisija zastavila ambiciozen cilj, da bi Evropa postala prva podnebno nevtralna celina na svetu do leta 2050. Ključno za dosego tega cilja je zagotoviti, da 80 000 mest v EU razvije načrte za uresničitev ideje o Zelenem dogovoru lokalno prek lokalnih zelenih dogovorov. Intelligent Cities Challenge (ICC) za lažje vodenje mest in mest objavlja Local Green Deals – akcijski načrt.

Prvi te vrste, Akcijski načrt za Lokalni zeleni dogovor, ki je bil razvit v okviru izziva Evropske komisije za inteligentna mesta (ICC), mestom ponuja vodnik in študije primerov dobre prakse, ki jim pomagajo pri oblikovanju lokalnih zelenih dogovorov. Opisuje utemeljitev lokalnih zelenih dogovorov in zagotavlja ključna načela, vzvode in korake za njihovo izvajanje v mestih, pri deležnikih in v lokalnih skupnostih. Vodnik je napisal ICLEI.

Kaj je Lokalni zeleni dogovor?

“Dogovor” je dogovor, ne le načrt. Lokalni zeleni dogovori zato daleč presegajo običajni pristop „načrtovanja ukrepov“: Lokalne oblasti se skupaj z lokalnimi podjetji, zainteresiranimi organizacijami in civilno družbo strinjajo s pobudami, ki podpirajo trajnostne cilje lokalnih okolij. Vsak od teh ukrepov obravnava več lokalnih prednostnih nalog, vzpostavlja mostove med sektorji in usklajuje 9 področij politike Zelenega dogovora EU. Je nov pristop za pospešitev preobrazbe v smeri trajnosti in za zagotavljanje Evropskega zelenega dogovora na lokalni ravni, lokalne skupnosti potrebujejo:

 • Upravljanje – Nove integrirane strukture upravljanja in upravljanja, ki upoštevajo multidisciplinarne vrednote (okoljske, gospodarske in socialne) za podporo trajnostnemu odločanju, razvoju politike in delovanju v širšem okviru;
 • Ukrepanje – Pristop, pri katerem partnerstva izvajajo konkretne ukrepe, ki vodijo do sporazumov o sodelovanju;
 • Integrirani cilji – Ocena strategij in politik za zagotovitev usklajenosti in združevanje ciljev, lokalnih načrtov, partnerstev, financiranja in pobud za zagotavljanje podnebne nevtralnosti in trajnosti se izvaja na skladen način;
 • Partnerstvo – Pristop z več zainteresiranimi stranmi, pri katerem so javni, zasebni, skupnostni in prostovoljni sektorji iz celotne EU, mestni industrijski ekosistemi sodelujejo pri doseganju skupnih ciljev;

Večina evropskih mest že ima vzpostavljene politike, projekte in pobude za podporo trajnostnemu razvoju in trajnostni industrijski preobrazbi. Združevanje in analiza obstoječih strategij in načrtov je pomemben prvi korak, na primer LEK, SECAP, SUMP, OPVO, strategije trajnostnega razvoja, načrti rabe zemljišč in trajnostne strategije. Cilje vsake strategije in načrta je treba preveriti in uskladiti z ambicijami EGD, da se zagotovi, da ambicije dosežejo potrebno preobrazbo na lokalni ravni. Ključno za analizo je tudi prepoznavanje prekrivanj, sinergij in vrzeli. Združevanje načrtov in ukrepov ter izgradnja mreže lokalnih partnerjev za podporo uresničevanju bo izboljšala učinkovitost uporabe obstoječih virov in pospešila izvajanje.

Kaj ni Lokalni zeleni dogovor?

 • Pristop od zgoraj navzdol, kjer mesto prevzema izključno odgovornost za izvajanje politik in pobud
 • Nova trajnostna strategija ali sklop okoljskih ciljev
 • Niz izoliranih trajnostnih politik ali pobud
 • Preimenovanje obstoječih praks v mestu
 • Shema certificiranja ali nagrajevanja
 • Standardiziran pristop k trajnostni politiki
 • Vodnik za financiranje

Akcijski načrt ponuja mestom spodbude za boljše izvajanje svojih lokalnih zelenih dogovorov. Ponuja postopna navodila za lokalizacijo zelenega dogovora EU, vključno s primeri, napotki kako voditi in usklajevati postopke, kako ustvariti sinergije med lokalnim zelenim dogovorom in obstoječimi lokalnimi trajnostnimi politikami, kako graditi partnerstva okoli tega dela in kako lokalni zeleni dogovor financirati.

Akcijski načrt vključuje praktične primere in študije primerov iz evropskih mest, med drugim tudi Metropolitanska regija Amsterdam (Nizozemska), Mannheim (Nemčija), Espoo (Finska), Milano (Italija) in Umeå (Švedska). .

Različico Local Green Deals –  celotno besedilo akcijskega načrta najdete tukaj .

Oglejte si tudi, kaj pravijo župani ICC o lokalnih zelenih dogovorih.

Vsebina na strani Akcijski načrt za Lokalne zelene dogovore se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/prostor/urbani_razvoj/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI