2 dogodka CPVO

0
179

Presoje vplivov na okolje za programe, plane in projekte preprečujejo okoljske škode in so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, čistega zraka, zmanjševanja hrupa, zdravja prebivalcev , ohranjanja tal, ugodnega stanja voda, varstva pred poplavami, ohranjanja krajinskih značuilnosti in varovanja kulturne dediščine v Sloveniji.

Ministrstvo za okolje in prostor bo izvedlo dva dogodka:

4. oktobra 2018 – CPVO in Seveso/tveganje za obvladovanje večjih nesreč >>Vabilo_program<<

SOS priporoča udeležbo  predvsem odločevalcem in stroki iz oddelkov za okolje in prostor v občinah s seveso objekti (Seveso register – ARSO)

5. oktobra 2018 – praktični, zanimivi primeri CPVO iz Slovenije in tujine (dr. Maria Partidario)  >>Vabilo_program<<

SOS priporoča udeležbo vsem, ki so sodelovali v predhodnih procesih priprave Priročnika za učinkovito vključevanje celovite presoje vplivov na okolje v pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

Udeležba je brezplačna, število mest pa omejeno.

Vsebina na strani 2 dogodka CPVO se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here